Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ To Master kl@n του ΟΛΝΕ!!!


101 εκατομύρια ευρώ κοστίζει συμφωνα με τους προυπολογισμούς της μελέτης (master plan ) του ΟΛΝΕ το σύνολο των εργων που προτείνονται σε ορίζοντα 20/ετίας!! 
Εντύπωση προκαλουν οι προυπολογισμοί της μαρίνας (67.178.756) σε αντιστοιχια της μεταφοράς του λιμένα Χαλκίδος (9.811.810,00).
Λεπτομερώς θα αποκαλύψουμε τις προτάσεις-κατευθύνσεις που εδωσε στους μελετητές η διοίκηση Παπανδρέου για να γελάσει και ο κάθε πικραμένος!!(π.χ τα καρνάγια κάτω από την ψηλή γέφυρα εντός του διαύλου κ.α.)


Πάρτε μία πρώτη γεύση από τα έργα και τους προυπολογισμούς τους οπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη.....

"ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΌΣΤΟΥΣ ΈΡΓΩΝ MASTER PLAN (ΟΛΝΕ)
Το συνολικό κόστος συντίθεται από το κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας τους και για τις δύο φάσεις ανάπτυξης των έργων.
5.3.1 Κόστος Κατασκευής των έργων
Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο … σχετικά με την προτεινόμενη διάταξη και ανάπτυξη των έργων προκύπτουν τα ακόλουθα:
1. Το κόστος κατασκευής των έργων Α’ Φάσης, ανέρχονται σε 60,6 m€ χωρίς ΦΠΑ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή των έργων, γενικά έξοδα και το όφελος εργολάβου, απρόβλεπτα και αναθεωρήσεις.
Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το κόστος ανέρχεται σε 75,13 m€.
2. Το κόστος κατασκευής των έργων Β’ Φάσης, ανέρχονται σε 21 m€ χωρίς ΦΠΑ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή των έργων, γενικά έξοδα και το όφελος εργολάβου, απρόβλεπτα και αναθεωρήσεις.
Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το κόστος ανέρχεται σε 26,07 m€.
3. Το συνολικό κόστος κατασκευής των έργων ανέρχεται σε 81,6 m€ χωρίς ΦΠΑ και 101,2 m€ με ΦΠΑ.
Ο επιμερισμός του κόστους κατασκευής ανά βασική κατηγορία έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Συνολικό Κόστος Κατασκευής Έργων
Έργα Α' Φάσης Κόστος χωρίς ΦΠΑ Κόστος με ΦΠΑ Συμμετοχή στο
Σύνολο του Κόστους
Νέος Τουριστικός Λιμένας 54.176.416,50  67.178.756,  46 66,4%
Ναυταθλητικό Κέντρο 2.317.038,00   2.873.127, 12 2,8%
Νέα Ναυπηγοεπισκευαστική και χώροι Χερσαίας 817.935,00 1.014.239,  40 1,0%
Επεκτάσεις και Επισκευές Υφιστάμενων Λιμένων 3.275.500,00 4.061.620,00 4,0%

Σύνολο Κόστους Έργων Α' Φάσης
60.586.889,50 75.127.742,98 74,2%

Έργα Β' Φάσης
Νέος Εμπορικός Λιμένας 7.912.750,00 9.811.810,00 9,7%
Νέα Ιχθυόσκαλα 13.110.750,00 16.257.330,00 16,1%
Μετατροπή Εγκαταστάσεων πρώην Εμπορικού Λιμένα 0,00 0,00 0,0%
Μετατροπή Εγκαταστάσεων πρώην Ιχθυόσκαλας 0,00 0,00 0,0%
Σύνολο Κόστους Έργων Β' Φάσης 21.023.500,00 26.069.140,00 25,8%

Σύνολο Κόστους Έργων Α' και Β' Φάσης  
81.610.389,50  101.196.882,98 100,0%"Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου