Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το Δ.Σ. του συλλόγου σε έκτακτη συνεδρίαση στις 17-3-2015 συζήτησε το θέμα μετακινήσεων και αλλαγών Διευθυντών και Προϊσταμένων της Π.Ε. Ευβοίας και εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου.
Σχετικά  με τον τρόπο που γίνονται οι επιλογές ,τοποθετήσεις , αξιολογήσεις , και αλλαγές σε θέσεις ευθύνης των υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα , έχομε να παρατηρήσουμε , ότι ούτε στο παρελθόν ,αλλά ούτε και σήμερα , ο τρόπος μας βρίσκει σύμφωνους. Σαν  συνδικαλιστικό κίνημα του Δημόσιου τομέα , έχουμε την άποψη , ότι το ζήτημα υπηρεσία- πολιτική διοίκηση πρέπει να διαχωρίζονται.

Η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων  θα πρέπει να γίνεται μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο , το οποίο θα είναι αποδεκτό από τα συνδικαλιστικά μας όργανα και μάλιστα ομόφωνα, ώστε στην εφαρμογή να μην υπάρχουν παράπονα και ενστάσεις βάσιμες, αφού βεβαίως θα τηρούνται στο ακέραιο οι διατάξεις.
Η εξέλιξή τους θα πρέπει να βασίζεται στα τυπικά προσόντα , που έχει κάθε υπάλληλος  κατά τη στιγμή του διορισμού του ,αλλά και σε όλα εκείνα που πιθανώς να αποκτήσει κατά τη χρονική διάρκεια της υπηρεσίας του, ( π.χ  σεμινάρια, εκμάθηση ξένων γλωσσών, νέες τεχνολογίες, μεταπτυχιακά, κλπ). Βεβαίως θα πρέπει να στηρίζεται και στα ουσιαστικά προσόντα τους ,τα οποία μπορούν να αναδειχθούν και να βελτιωθούν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και μέσα από τις διαδικασίες χειρισμού των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Ουσιαστικά προσόντα που μπορεί και πρέπει γι αυτά να έχουν γνώμη όχι μόνο οι προϊστάμενοί τους , αλλά  και οι συνάδελφοί τους ,και το κοινό που εξυπηρετείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Με βάση τα πάρα πάνω , εκτιμούμε σαν Δ.Σ του συλλόγου εργαζομένων της Π.Ε Εύβοιας ,κάθε πολιτική διοίκηση πρέπει να μεριμνά , ώστε να λειτουργούν τα υπηρεσιακά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων , τα οποία κατά τη γνώμη μας, για να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν καλύτερα η αντικειμενικότητα της κρίσης , θα πρέπει να συγκροτούνται στην πλειοψηφία τους από αιρετά μέλη, ένα νομικό και ένα διορισμένο, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα και καταστάσεις , που δημιουργούν την πεποίθηση , ότι η εξυπηρέτηση ημετέρων, με τη στενότερη ή την ευρύτερη έννοια, είναι κάτι που συνέβαινε , συμβαίνει και θα συμβαίνει στη δημόσια διοίκηση.
Εμείς σαν Δ.Σ  και σαν εκπρόσωποι των συναδέλφων ,που συμμετέχουν ενεργοποιούνται και δρουν στο πλαίσιο λειτουργίας του συλλόγου μας , όπως είναι η συμμετοχή στις Γ.Σ ,κινητοποιήσεις και άλλες δράσεις ,αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε και να ζητήσουμε από όλους τους συναδέλφους, να αγωνιστούμε μαζί για να το πετύχουμε είναι:
1)      Η  άμεση επανακατάταξη και αποκατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων  σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική μας προϋπηρεσία. Μια κατάσταση που μας κρατά στο ψυγείο από το 2011.  
2)      Την κατοχύρωση της ανεμπόδιστης μισθολογικής και βαθμολογικής μας εξέλιξης.
Όσον αφορά στις αλλαγές που έγιναν στην Π.Ε Εύβοιας , ούτε οι τωρινές ,ούτε οι προηγούμενες, μα ούτε και οι επόμενες , αν δεν είναι στο πνεύμα που αναφέρουμε πάρα πάνω , μπορούν να μπουν στη βάσανο μιας εποικοδομητικής κριτικής από ένα συνδικαλιστικό όργανο ,που σαν αρχή του έχει τη διαφύλαξη και την εξυπηρέτηση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων των μελών του καθώς και την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το τελευταίο για να είναι δυνατόν να επιτευχθεί ,απαιτείται  να υπάρχει η στελέχωση των υπηρεσιών με τον ανάλογο αριθμό υπαλλήλων , τον εξοπλισμό τους με όλα τα σύγχρονα μέσα, και τη δυνατότητα των υπαλλήλων να  μετακινούνται εύκολα και γρήγορα στον τόπο που η παρουσία τους είναι απαραίτητη   για την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων.
Εφ’ όσον όλοι οι παραπάνω παράγοντες πληρούνται , πιστεύουμε ότι δεν θα αδικούνται συνάδελφοι και έτσι δεν θα υπάρχουν δικαιολογημένες γκρίνιες και διαμαρτυρίες.  Η Πρόεδρος                                                                     Ο ΓραμματέαςΤσάγκα Μαρία                                                                    Αδάμ Γεώργιος

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου