Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Παράταση έκδοσης αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Χρόνιες παραλείψεις και εγγενείς αδυναμίες των κυβερνήσεων να θέσουν το πλαίσιο για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων οδήγησαν σε μια κατάσταση που απέχει από τις επιταγές της σύγχρονης κτηνοτροφικής παραγωγής. Με το ν. 4056/2012 προβλέπονται ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και ειδικά για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και μάλιστα στο άρθρο 14 παρ. 1 προβλέπεται ότι, όσες εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς άδεια, οφείλουν εντός τριών ετών από την έκδοση του ανωτέρω νόμου να λάβουν άδεια, διαφορετικά και με την παρέλευση αυτών, η άδεια θα χορηγείται μετά από καταβολή προστίμου. 

Η καταγραφή των κτηνοτροφικών μονάδων, η αδειοδότηση και ο έλεγχος τους, αποτελεί αναμφισβήτητο βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, οφείλουμε ωστόσο να λάβουμε υπόψη κάποιες καίριες παραμέτρους:

Επειδή η κτηνοτροφία έχει πληγεί από την κρίση και το εισόδημα των κτηνοτρόφων έχει συρρικνωθεί και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
Επειδή η πληθώρα δικαιολογητικών και οι δυσκολίες εφαρμογής του νόμου καθιστούν την όλη διαδικασία δαπανηρή και χρονοβόρα
Επειδή είναι κρίσιμο να επιδιώξουμε την ενίσχυση αυτού του τομέα παραγωγής
Επειδή πολλές κτηνοτροφικές περιοχές επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Επειδή η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας έληξε στις 12 Μαρτίου του 2015

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Είναι στο σχεδιασμό του η παράταση προθεσμίας εφαρμογής του νόμου χωρίς την επιβολή προστίμου, η οποία θα ανακουφίσει τους κτηνοτρόφους και θα βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες στην οργάνωση του έργου τους; Η παράταση θα έχει αναδρομική ισχύ, ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι κτηνοτρόφοι;
2.      Είναι εφικτό ένα σχέδιο εθνικής πολιτικής που να περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση και την κατηγοριοποίηση του συνόλου των ποιμνιοστάσιων σε μια βάση δεδομένων, με σκοπό την αποτελεσματική τους διαχείριση, τη λήψη και υλοποίηση εύστοχων πολιτικών προς την κατεύθυνση οριστικής λύσης του ζητήματος αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων παραγωγής της χώρας;    Πώς μπορεί αυτή η χαρτογράφηση και κατηγοριοποίηση, σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες και διευθύνσεις, να οδηγήσει στη συνέχεια σε μια σύγχρονη και όσο πιο ακριβή καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου της χώρας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ακριώτης Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου