Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

ΤΑΚΗΣ ΑΔΡΙΑΣ : "Εκαναν το νησί των Ονείρων σκουπιδότοπο! Αυτό ενοούσαν οταν μίλαγαν για Ανάπτυξη;" (ακούστε)


Σε καύση σκουπιδιών προχώρησε ο Δήμος Ερετρίας ΠΑΡΑΝΟΜΑ στο Νησί των Ονείρων!!


Ανάστατοι οι Ερετριείς όταν πήρα χαμπάρι τι ακριβώς συνέβη, οταν δε γύρισε ο ανεμος σε νοτιά ΠΝΙΓΗΚΕ από την κάπνα ολόκληρη η Ερέτρια!

"Φαίνεται οτι αυτό ενοούσαν οταν μίλαγαν για την ανάπτυξη του Νησιού Δημητρόπουλος και Σμιλάκος" επισημαίνει με νόημα ο Τάκης Αδριας , ενεργός πολίτης και επί σειρά ετών ξενοδόχος στην Ερέτρια!Ο Αδριάς μίλησε στο ΡΑΔΙΟ1 και τον Μάνο Παπαμακάριο για το γεγονός. Ακούστε τα οσα αποκαλυπτικά είπε....


Τι λέει ο νόμος;

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ

1. Νόμος 4819/2021

Άρθρο 3

Ως «βιολογικά απόβλητα» χαρακτηρίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από σπίτια, γραφεία, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

Άρθρο 23

4. Απαγορεύεται η αποτέφρωση αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 και την παρ. 1 του άρθρου 50, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από μεταγενέστερη επεξεργασία των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων, για τα οποία η αποτέφρωση παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 50 Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23, τα βιολογικά απόβλητα υποχρεωτικά είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων, προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Επιτρέπεται η κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης. Για τον σκοπό αυτόν οι Ο.Τ.Α. α` βαθμού μεριμνούν για την οργάνωση και λειτουργία της χωριστής συλλογής και μεταφοράς τους.

2. Νόμος 4555/2018

Άρθρο 228

1. Οι Ο.Τ.Α. α` βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

....ε. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, λοιπούς παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων, κατ` εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4819/2021 (Α` 129),

στ. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α.

Υποδομές ανακύκλωσης είναι οι ΜΕΒΑ (μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων), υποδομές ανάκτησης είναι τα ΚΔΑΥ για τα ανακυκλώσιμα, και υποδομές διάθεσης είναι οι ΧΥΤΑ.

3. Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/79698/6232/9-11-2018

Είναι δυνατή, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των απαιτούμενων υποδομών (ΜΕΑ – ΜΕΒΑ), η συνεργασία των ΦοΔΣΑ και των ΟΤΑ με νόμιμα αδειοδοτημένες ιδιωτικές μονάδες, προκειμένου τα βιοαπόβλητα να υφίστανται την προβλεπόμενη από το νόμο επεξεργασία (αερόβια – αναερόβια ζύμωση).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΥΣΗ) ΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου