Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Αυριο η συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου Χαλκίδας


Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου  2015 και ώρα 19:00, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ( Χαϊνά 93). 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Συζήτηση – Διατύπωση απόψεων για την Παιδεία.
2.      Περί έγκρισης της υπ. αρ. 37/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού του ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ. 2015.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
3.      Περί έγκρισης της υπ. αρ. 38/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Α΄ τριμήνου οικ. ετ. 2015 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
4.      Περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Α΄ τριμήνου οικ. ετ. 2015 του του ΔΟΠΠΑΧ.
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
5.      Περί σύστασης οργανωμένου μητρώου εθελοντών στο Δήμο Χαλκιδέων.


   Εισηγητής:  Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)
6.      Περί έγκρισης της υπ. αρ. 11/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας που αφορά γνωμοδότηση για την ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ. ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
   Εισηγητής:  Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
7.      Περί αποδοχής Δακοκτονίας.
   Εισηγητής:  Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
   Εισηγητής οικονομικών θεμάτων:  Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
8.      Περί έγκρισης καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων .
9.      Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
10.  Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
11.  Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2015 .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
     Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
12.  Περί έγκρισης ορισμού εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση  επιτροπής καθορισμού καταλλήλων χώρων  για την οργανωμένη εγκατάσταση των πλανοδίων βάσει του αρ.2 της της υπ΄αρ. Γ.Π./23641/2003 απόφ. των Υπουργών  ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Υγείας Πρόνειας (ΦΕΚ 973Β)..
13.  Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ.
14.  Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: '' ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ) ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ/Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ/Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ''  .
15.  Περί έγκρισης 6ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ».
16.  Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ»  στην Χαλκίδα, που  είναι ενταγμένο στο Ε.Π.  ''ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013'', με κωδικό  ΟΠΣ 364365.
17.  Περί 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ .
18.  Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης- Αγίας Άννας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
   Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ :  Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
19.  Περί έγκρισης της υπ. αρ. 63/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάση και στάθμευση οχημάτων) .
20.  Περί έγκρισης της υπ. αρ. 67/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Πολεοδομική Μελέτη)
21.  Περί έγκρισης της υπ. αρ. 68/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων) .

22.  Περί έγκρισης της υπ. αρ. 70/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( ΜΠΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου