Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Προς κον Βαγγελάκο Πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ!!

Επειδή διάβασα με ενδιαφέρον τις απόψεις σας για την αξιολόγηση των μελών σας από τα υπηρεσιακά συμβούλια, άποψη την οποία έχετε διατυπώσει και στην πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας, ΤΩΡΑ που ψηφίστηκε στη βουλή ο σχετικός νόμος Κατρούγκαλου που επισημαίνετε στο έγγραφό σας ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ;
Αναμένουμε....

Επι τη ευκαιρία σας "υπενθυμίζουμε" τις απόψεις σας:
"Σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ευβοίας, που έγιναν μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων Οργανικών μονάδων της Π.Σ.Ε.:
Πάγια θέση της Ένωσης είναι η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων να γίνεται κατόπιν διενέργειας κρίσεων από τα αρμόδια συμβούλια και όργανα, όπως κάθε φορά ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, η οποία άλλωστε έχει ήδη διατυπωθεί και κατατεθεί στις συναντήσεις που είχε το ∆.Σ. της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ με τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας και το ∆ήμαρχο Χαλκιδέων, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να καλυφθεί το υπάρχον νομικό κενό το τρέχον διάστημα, σχετικά με τη συγκρότηση των αρμόδιων συμβουλίων και οργάνων αξιολόγησης, πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν οι απαραίτητες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου