Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Σίμος Κεδίκογλου: Να στηριχθεί ο κλάδος της πτηνοτροφίας

Να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τον ακριβή τρόπο προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος  ζητά ο βουλευτής Εύβοιας, Σίμος Κεδίκογλου με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βαρουφάκη, την οποία συνυπογράφουν 19 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Σίμος Κεδίκογλου φέρνει το θέμα στη Βουλή μετά την αναστάτωση που έχει προκληθεί εξαιτίας των ασαφειών που υπάρχουν όσον αφορά στο καθεστώς φορολόγησης των παραγωγών και συγκεκριμένα στο ενδεχόμενο φορολόγησης με συντελεστές 26% και 33% των αμοιβών, που λαμβάνει παραγωγός πτηνοτροφικών προϊόντων για παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το σύστημα της κάθετης οργάνωσης, κάτι που προκαλεί αδικίες σε μεγάλο αριθμό πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Ο βουλευτής θέτει το ερώτημα, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβούν για την ένταξη των παραγωγών που εφαρμόζουν τέτοιες συμβάσεις στο φορολογικό συντελεστή 13% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 καθώς και για τον αποκλεισμό της υπαγωγής τους στους συντελεστές 26% και 33% της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.
Όπως υπογραμμίζει ο  κλάδος της  πτηνοτροφίας  στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα και η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί συνεχώς επιδεινώνεται εξαιτίας της κρίσης της αγοράς, της αύξησης  του κόστους παραγωγής και της έλλειψης ρευστότητας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Ο  κλάδος της  πτηνοτροφίας  στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα και η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί συνεχώς επιδεινώνεται εξαιτίας της κρίσης της αγοράς, της αύξησης  του κόστους παραγωγής και της έλλειψης ρευστότητας.
Μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης ενός δυναμικού κλάδου της οικονομίας μας και ενώ είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν μέτρα στήριξης για την επιβίωση του κλάδου οι ασάφειες που υπάρχουν όσον αφορά στο καθεστώς φορολόγησης των παραγωγών, έχουν προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία.
Συγκεκριμένα, απαιτούνται διευκρινήσεις όσον αφορά στο ενδεχόμενο φορολόγησης με συντελεστές 26% και 33% των αμοιβών που λαμβάνει ο παραγωγός πτηνοτροφικών προϊόντων για παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το σύστημα της κάθετης οργάνωσης.
Στο με αριθ. πρωτ. Δ. 12 Α 1109216 ΕΞ/ 24.7.2014 έγγραφο αναφέρεται ότι «η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα» και ως εκ τούτου θα υπόκειται σε φορολόγηση με συντελεστές 26% και 33%.
Η εν λόγω διατύπωση έχει δημιουργήσει εύλογα ερωτηματικά για τον κλάδο της πτηνοτροφίας, διότι είναι δυνατόν να προκύψουν ασάφειες και αδικίες σε μεγάλο αριθμό πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλονται με σχέσεις «κάθετης ολοκλήρωσης» κατά τη διεθνή ορολογία «vertical integration» με ιδιωτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας πτηνοτροφικών προϊόντων.
Επίσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών: «οι εκμεταλλεύσεις αυτές συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας βασικών εισροών που είναι οι νεοσσοί πάχυνσης και οι ζωοτροφές από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν πτηνοσφαγεία και παραδίδουν στις ίδιες επιχειρήσεις προς επεξεργασία τα πτηνά σε ζων βάρος που παράγονται πρωτογενώς από τους ίδιους τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις τους. Η προμήθεια των ως άνω εισροών δεν γίνεται με τιμολόγια αγοράς εφοδίων, ενώ η παράδοση των πτηνών δεν πραγματοποιείται επίσης με τιμολόγια πώλησης. Στην πραγματικότητα οι βασικές εισροές παραμένουν στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, ενώ τα πτηνά παράγονται για λογαριασμό τους σε βάση «φασόν». Με τον τρόπο αυτό παραγωγής εκδίδονται δελτία και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Παράλληλα, «με το σύστημα αυτό υπολογίζεται κατ΄αποκοπή  αμοιβή στον παραγωγό ανά μονάδα παραγωγής (κατά κεφαλή νεοσσού). Κατά το σύστημα αυτό ο πτηνοτρόφος εκτρέφει τους νεοσσούς σε δικές του εγκαταστάσεις, όπου τα κτίσματα, ο εξοπλισμός και η γη είναι ιδιοκτησίας του, παράγει πρωτογενώς στη βάση προσφοράς εργασίας τρίτων και των μελών της οικογενείας του, ενώ εξασφαλίζει ο ίδιος ορισμένες εισροές, που είναι η ενέργεια, η στρωμνή, τα  απολυμαντικά και άλλα αναλώσιμα και υπηρεσίες. Το σύστημα αυτό καθετοποίησης της παραγωγής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής πτηνοτροφίας και υπόκειται στο σύστημα φορολόγησης της κανονικής παραγωγής».   

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Ποιος είναι ο ακριβής τρόπος προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος.


2.      Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ένταξη των παραγωγών που εφαρμόζουν τέτοιες συμβάσεις στο φορολογικό συντελεστή 13% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 καθώς και για τον αποκλεισμό της υπαγωγής τους στους συντελεστές 26% και 33% της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου