Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Δ.Τ.Ε.Ε.;Χρειάζονται 25.000.000 ευρώ για τις κατολισθήσεις!!!

     
Η επαρχιακή οδός Λίμνη – Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και κύριες οδούς πρόσβασης στη Βόρεια Εύβοια και εξυπηρετεί λόγω του αξιόλογου τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής, μεγάλο όγκο κυκλοφορίας οχημάτων από τα αστικά κέντρα, που υπερβαίνει τα 5.000 οχήματα ανά ημέρα.
     Η διάνοιξη του δρόμου πραγματοποιήθηκε από τις Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης (ΜΟΜΑ) του στρατού στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και η ολοκλήρωση της κατασκευής του έγινε από τη 2η Δ.Ε.Κ.Ε. στις αρχές της δεκαετίας του ‘80.

     Από την αρχή της κατασκευής του δρόμου, λόγω της δημιουργίας κατακόρυφων πρανών μεγάλου ύψους επί ασταθών εδαφών, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων που συνεχίζονται αμείωτα έως και σήμερα και ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Ροβιών έως Λ. Αιδηψού σε μήκος 11 περίπου χιλιομέτρων, το οποίο εξυπηρετεί τους μόνιμους κατοίκους του χωριού των Ηλίων και τους χιλιάδες επισκέπτες της θερινής περιόδου. Το φαινόμενο επιδεινώνεται ιδιαίτερα τις χειμερινές περιόδους, καθώς μεγάλοι βράχοι από την πλαγιά του βουνού μεγέθους έως και 20 τόνων, αποσπώνται, αναπηδούν στο οδόστρωμα και καταλήγουν εν συνεχεία κατάντη προς την πλευρά της θάλασσας.
      Για τους παραπάνω λόγους η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη οδό έχει κριθεί απαγορευτική και έχει τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στον κόμβο των Ροβιών, αλλά και στην έξοδο των Λ. Αιδηψού, ενώ κατά την περίοδο έξαρσης των κατολισθητικών φαινομένων, η Υπηρεσία μας μεριμνά για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως επιπλέον τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης, άμεση άρση των καταπτώσεων με απομάκρυνση των βραχωδών μαζών, κλπ. Επισημαίνεται ότι μόνο κατά την φετινή χειμερινή περίοδο η Υπηρεσία μας πρόεβη στην εκτέλεση τέτοιων εργασιών τρεις (3) φορές.
     Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει εκπονηθεί και εγκριθεί ειδική μελέτη Αντιμετώπισης των Κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές - Ήλια - Λ. Αιδηψού, η οποία  ολοκληρώθηκε το 2010, ώστε η διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο επικίνδυνο τμήμα των 11 χιλιομέτρων να γίνεται με ασφάλεια. Με τη εν λόγω μελέτη προσδιορίζεται επακριβώς η απαιτούμενη τεχνική λύση (με σκέπαστρα, τοίχους αντιστήριξης, κατασκευή πασσάλων, αγκυρούμενους φράκτες ανάσχεσης, κλπ) αποκατάστασης της προβληματικής περιοχής, αλλά και ο προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 25.000.000,00 €.
     Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η Υπηρεσία μας έχει υποβάλλει αιτήματα εξεύρεσης πιστώσεων για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου, οι οποίες όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασφαλιστεί. Κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόσφατη επίσκεψή του, διερευνάται η δυνατότητα κατάτμησης του έργου σε μικρότερα τμήματα, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η σταδιακή εκτέλεση του, δίνοντας προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα τμήματα της εν λόγω οδού.
     Όσον αφορά το έργο «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 3.600.000,00 € που εκτελείται από την Υπηρεσία μας αυτή την περίοδο, στα πλαίσια της διατιθέμενης πίστωσης πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επισκευών και συντήρησης του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Εύβοιας, το οποίο έχει συνολικό μήκος 1.082 χιλιόμετρα. Επισημαίνεται δε, ότι λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων του οδικού δικτύου του νομού, η ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση δεν επαρκεί για την πλήρη αποκατάσταση όλων των βλαβών του δικτύου.
     Συνεπώς, είναι προφανές ότι η οριστική αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων της Επαρχιακής Οδού Ροβιές – Λ. Αιδηψού στην περιοχή των Ηλίων, δεν μπορεί να γίνει μέσω του ανωτέρου έργου, αλλά απαιτείται η εξασφάλιση της χρηματοδότησης ενός νέου έργου συνολικού ποσού 25.000.000,00.€.

Ο Πρ/νος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός με Δ' βαθμό


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου