Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Έφεραν τα δικαιολογητικά μισή ώρα πριν την συνεδρίαση. - Ένσταση από Νέους Ορίζοντες για το έργο στο Πράσινο

Ένσταση κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ταμυναίων με την οποία προκρίνεται ανάδοχος του έργου για τις ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντροστρώσεις στο Πράσινο κατέθεσαν οι Νέοι Ορίζοντες. Όπως αναφέρουν στην ένσταση, τα δικαιολογητικά του αναδόχου έφτασαν στην Οικονομική Επιτροπή, μισή ώρα πριν την συνεδρίαση. Και …μέσα στο μισάωρο πρόλαβαν να παρουσιάζουν και εισήγηση της υπηρεσίας η οποία προτείνει συγκεκριμένο ανάδοχο.
Κατόπιν αυτών, οι Νέοι Ορίζοντες ζητούν από το Δήμο να μην προχωρήσει στην συμβασιοποίηση του έργου πριν εκδικαστεί η ένσταση. Και φυσικά, εάν ο Δήμος προχωρήσει στην συμβασιοποίηση του έργου, θα έχει διαπράξει διπλή παρατυπία. Η ένσταση των ΝΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ έχει ως εξής:

Συνδυασμός «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
για το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου» 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Προς: Αθανάσιο Μπουραντά
Δήμαρχο κα Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Κύμης – Αλιβερίου
Σε συνέχεια του από 7-4-2015 εγγράφου μας που αφορά στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 7-4-15/10πμ στην οποία συζητήθηκε το θέμα < Επικαιροποίηση δικαιολογητικών συμμετοχής για το έργο: τσιμεντοστρώσεις- ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Πρασίνου Δ.Ε. Τανμυνέων> και μετά την ενημέρωσή μας ( μετά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής) σε σχέση με τα δικαιολογητικά που ήλθαν προς επικύρωση σε αυτήν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή της συνεδρίασης, σας γνωρίζουμε τα εξής.
Τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν στο Δήμο με την υπ’ αριθμό 5777/ 7-4-2015 αίτηση του αναδόχου Αποστόλου Απόστολου ίδια ημέρα της συνεδρίασης και μισή ώρα πριν το ξεκίνημά της, δηλαδή στις 9.30πμ της 07-04-2015!
Η γραπτή εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το θέμα έχει ημερομηνία σύνταξης 7-4-2015 και κατατέθηκε λίγη ώρα πριν την συνεδρίαση.
Επίσης:
Ε Η Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου (taxis) έχει ημερομηνία έκδοσης στις 06-04-2015
Η Ασφαλιστική του Ενημερότητα (ΙΚΑ) έχει ημερομηνία έκδοσης στις 06-04-2015
Η βεβαίωση του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών (ΤΜΕΔΕ) έχει ημερομηνία έκδοσης στις 06-04-2015
Η βεβαίωση << μη απασχόλησης μισθωτών μηχανικών >> έχει ημερομηνία έκδοσης στις 06-04-2015 και,
Η υπεύθυνη Δήλωσης περί << σύμφωνης γνώμης για την παράταση ισχύος της Οικονομικής Προσφοράς μου>> έχει ημερομηνία έκδοσης στις 07-04-2015
Κατόπιν τούτων ενιστάμεθα κατά της ληφθείσης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα , δεδομένου ότι κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της συνεδρίασης τα προς επικύρωση δικαιολογητικά όπως και η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν υπήρχαν και μάλιστα προσκομίσθηκαν στη συνεδρίαση κυριολεκτικά μισή ώρα πριν αυτή συνεδριάσει.
Επειδή όλα τα πάρα πάνω στην ουσία αποβαίνουν σε βάρος της νόμιμης εκτέλεσης του σημαντικού αυτού έργου, καλείστε όπως άμεσα επανορθώσετε τις παράτυπες ενέργειές σας.
Η παρούσα αποστέλλεται επίσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευβοίας προς ενημέρωσή τους και για τις δικές τους ενέργειες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ
Επικεφαλής του συνδυασμού
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Συνημμένα:
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Το από 7-4-2015 έγγραφό μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου