Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Στερεάς Ελλάδας συγκροτουνται τα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)

       
 Προκειμένου να ανασυγκροτηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Στερεάς Ελλάδας τα Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4030/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4178/2013, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας ζητά να υποβληθεί από το τμήμα μας κατάλογος μελών μας με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, προκειμένου μετά η αρμόδια υπηρεσία μετά από κλήρωση να προχωρήσει στη επιλογή των μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) .
         Το ΣΥΠΟΘΑ συγκροτήθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 30, του ν.4030/25-9-11.   Οι αρμοδιότητες του, ορίζονται με το άρθρο 31 και το αντικείμενο του είναι (α) η εξέταση προσφυγών κατά πορισμάτων ελεγκτών δόμησης, (β) εξέταση προσφυγών κατά πράξεων ή παραλείψεων των ΥΔΟΜ, (γ) η άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην ΣΧΟΠ (Συμβουλίου, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος), δηλαδή η γνωμοδότηση σε θέματα οικιστικής και πολεοδομικής φύσης (εξαιρέσεις από κατεδάφιση, τροποποιήσεις σχεδίων πόλεων, κυρώσεις μελετών πράξεων εφαρμογής, κλπ).
         Η σύνθεση του οργάνου ορίζεται από το άρθρο 32 του παραπάνω νόμου και είναι πενταμελής, με ένα από τα μέλη του μηχανικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας με τον αναπληρωτή του.  Όπως προαναφέρθηκε, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επιλέγονται από κατάλογο που υποβάλει το ΤΕΕ, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
         Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας αποφάσισε ομόφωνα κατά την συνεδρίαση της 7-5-2015, για την κατάρτιση και την αποστολή του καταλόγου των ενδιαφερόμενων μελών μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας, αφού συνυπολογιστούν τα παρακάτω κριτήρια για τον κάθε ενδιαφερόμενο:
1)  Να μην έχει διατελέσει στο ίδιο Συμβούλιο την τελευταία θητεία
2) Να μην συμμετέχει σε παρεμφερή επιτροπή (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Επιτροπή     Ελέγχου Αυθαίρετων κατασκευών του Ν4178/13, κλπ.)
3) Να μην είναι Δημόσιος υπάλληλος
4) Να έχει εμπειρία άνω των 10 ετών και
5) Να είναι ειδικότητας Πολιτικού μηχ/κού ή Αρχιτέκτονα μηχ/κού ή Αγρονόμου - Τοπογράφου μηχ/κού
Σας καλούμε λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε και αφού διαθέτεται τα απαιτούμενα κριτήρια, να υποβάλλεται άμεσα αίτηση στα γραφεία του Τμήματος μας ή να την αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : tee_hal@tee.gr, ή στο Fax 2221061287 μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015.
Παρακάτω δημοσιεύεται η σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση αυτά που αποφασίστηκαν στην Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος μας.


                                                                                         Για τη Δ.Ε.
   Ο Πρόεδρος
           Κων/νος Λάππας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου