Τρίτη 12 Μαΐου 2015

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΟΜΗΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

  
Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικώνκατέθεσε ο Βουλευτής Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Νίκος Μαυραγάνης σχετικά με την ιδιότυπη ομηρία τριάντα (30) εργαζομένων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.
  Οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν προσληφθεί από το 1999 έως το 2004 με συμβάσεις αορίστου χρόνου και στελέχωνανμέχρι την 31/12/2010 τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μεσσαπίων (ΔΗ.Κ.Ε.ΜΕ.)

   Όμως παρά τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίοιυ για τη μεταφορά των εργαζομένων σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, παρά την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων του Δήμου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας και παρά την σχετική υπέρ των εργαζομένων Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι εργαζόμενοι συναντούν την άρνηση του Δήμου, δεν έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους και παραμένουν απλήρωτοι.

Ο Νίκος Μαυραγάνης ερωτά τον Υπουργό τι προτίθεται να πράξει προς την κατεύθυνση της απασχόλησης των εργαζομένωναπό το Δήμο Μεσσαπίων, ή μέσω κινητικότητας από οιαδήποτε άλλη διοικητική δομή του δημοσίου ή μέσω των ΟΤΑ με κριτήριο την ομοεδρικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου