Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Στο .."ράφι" και πάλι το 3ο Δημοτικό!!!

Και πρίν λέκτωρ λαλήσει τρείς από τις διαβεβαιώσεις του Φάνη Σπανού ότι "ειναι θέμα ημερών η απόφαση του Ελεκτικού συνεδρίου που θα άναβε το ..πράσινο φώς για την έναρξη των εργασιών", τελικά το φώς ήταν ΚΟΚΚΙΝΟ!!!
Η απάντηση του Ελεκτικού Συνεδρίου ήταν αποριπτική στον προσυμβατικό έλεγχο λόγω έλλειψης προυπολογισμού στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας!!
Και μην μου πείτε ότι δεν το ήξερε αυτό ο κος Φάνης;
Γιατί αν δεν το ήξερε, τότε τα πράγματα ειναι ακρως επικύνδινα!!!!

Τι ειχε απαντήσει σε επιστολή στον Αναγνωστάκη στις 10 Νοεμβριου του 14!
Αγαπητέ κ. Αντιπεριφερειάρχη, μου κοινοποιήθηκε η απόφαση ανάκλησης με αριθμ. Πρωτ. 403/28-01-2013 Απόφασης Ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου 3ου Δ.Σ. Χαλκίδας» με κωδικό ΟΠΣ ¨379446¨ διότι, δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έως τις 31/12/2015, που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών του ΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013 και επιπλέον κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής της, διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, μεγαλύτερες των έξι μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο.
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη είχα τη διαβεβαίωση ότι το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια είτε μέσω του Τεχνικού σας Προγράμματος είτε μέσω ΕΣΠΑ.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου γνωστοποιήσετε εγγράφως τις προθέσεις σας για την πορεία του έργου.
Με εκτίμηση
Αναγνωστάκης Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου