Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Ο Οδυσέας στη Χαλκίδα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης,
Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, σας καλεί από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την
Παρασκευή 22 Μαΐου στη παραλία της Χαλκίδας (Κρηπίδωμα) από τις 9:00 έως τις
21:00 καθημερινά!
Αξιοποιώντας την τεχνολογία οι επισκέπτες -μικροί και μεγάλοι- στον «Οδυσσέα» θα
συμμετέχουν διαδραστικά σε σειρά παρεμβάσεων πρόληψης και ενημέρωσης που
αφορούν, μεταξύ άλλων,:

 Σε κάθε θέμα/πρόβλημα/κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί σήμερα
 Στο έργο που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην περιοχή και ευρύτερα
πανελλαδικά
 Στους τρόπους εθελοντικής συμμετοχής στις δράσεις που υλοποιεί «Το Χαμόγελο
του Παιδιού»
Στον «Οδυσσέα» θα βρίσκεται σταθερά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
(Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί) του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αίτημα των επισκεπτών.
Για περισσότερες πληροφορίες: «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,
Τηλ. 2221079788, email: halkida@hamogelo.gr, www.hamogelo.gr
Ευχαριστούμε θερμά:
 Τον Οργανισμό Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. για την παραχώρηση του χώρου και
τη φύλαξη του «ΟΔΥΣΣΕΑ»
 Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών

Ευβοίας και Βοιωτίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου