Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα

Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 1:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού  Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
             
Εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω της παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ακριώτη.


Θέμα 1ο         Ενημέρωση για τις Δικαστικές εκκρεμότητες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής      Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 2ο         Λήψη Απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 20 του Ν. 4213/2013.
Εισηγητής      Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

                   ΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΟΔΙΑ
Θέμα 3ο         Προτάσεις για τις επόμενες ενέργειες αναφορικά με το θέμα των Διοδίων από την Επιτροπή Διαβούλευσης για το θέμα των Διοδίων, βάσει της υπ’ αριθμ. 142/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητές      Οι Περιφερειακοί  Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευάγγελος Κούκουζας, Δημήτριος Κυρίτσης, Γεώργιος Ψυχογιός και Κωνσταντίνος Χαΐνάς

                   ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θέμα 4ο         Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διαχείριση Οργανικών Στερεών Αποβλήτων.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Σανιδάς

                   ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα 5ο         Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια    Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα Παπαναστασίου

Θέμα 6ο         Έγκριση του υπ’ αριθµ. 7/16-7-2014 Πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια    Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα Παπαναστασίου
         
Θέμα 7ο         Έγκριση για την μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 29η Ιουνίου 2015 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στην Άμφισσα στο «Γιάγτζειο - Κορδώνειο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας» (Κορδώνη 1, πλατεία Ησαΐα, Άμφισσα).
Εισηγήτρια    Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κα. Ασημίνα Παπαναστασίου
                  
                   ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέμα 8ο         Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Ενστάσεων Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν παρεμβάσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ιδιωτικά έργα) και παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ο.Τ.Δ. Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 9ο         Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ.170/2003, για την επιβολή  διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 10ο       Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

                   ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ
Θέμα 11ο       Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2015.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 12ο       Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας, για το έτος 2015.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 13ο       Έγκριση προϋπολογισμού υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της  ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 14ο       Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου 2013ΕΠ06600006 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της  ΣΑΕΠ 066.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Θέμα 15ο       Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4323/2015.
Εισηγητής      Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου