Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Δημοσίευση Μελετών

Γνωστοποιείται ότι έχουν διαβιβαστεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για  δημόσια διαβούλευση οι παρακάτω μελέτες :

  • Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»  

  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) της μελέτης Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»
 προσκαλείται  το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής,  δηλ. μέχρι τις 4-6-2015 προς
:

·         το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας (ταχ. διεύθυνση: Υψηλάντη 1 - 35100 Λαμία )
·         τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης  Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα  sec.dipa@prv.ypeka.gr  )
·         τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης  Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ταχ. διεύθυνση Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα a.seferli@prv.ypeka.gr )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται: στο διαδικτυακό τόπο όπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον  παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο :


η στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο


Θα ακολουθήσει ανοιχτή διαβούλευση με δήμους και φορείς της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου