Τρίτη 12 Απριλίου 2022

"Μηχανήματα-Φαντάσματα ...δούλεψαν στις πλημμύρες του Ληλάντιου" καταγγέλει ο Μπέτσιος!! (ακούστε)


Συνεχίζονται οι καταγγελίες στην Οικονομική Επιτροπή για "πλαστογραφίες στις συμβάσεις χωματουργικών εργασιών κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας Θάλεια" αυτή την φορά στην Εύβοια!! 


Ο Ν. Μπέτσιος κατήγγειλε οτι " σε σύμβαση εργου υπάρχουν χωματουργικά μηχανήματα - φαντάσματα που την μία εμφανίζονται και την ...άλλη εξαφανίζονται από τίς συμβάσεις, όμως οι πληρωμές γίνονται κανονικά!!"

Σύμφωνα με καταγγελίες που εχουν γίνει σε εμάς και τις εχουμε μεταδόσει με επιφύλαξη μέχρι την διερεύνηση τους "υπάρχουν χωματουργοί οι οποίοι εχουν τιμολογήσει εργασίες και εχουν πληρωθεί χωρίς να έχουν δουλέψει καθόλου η τα μηχανήματα που έχουν δηλώσει ως ενεργά είναι παροπλισμένα σε διάφορα χωράφια και μη λειτουργικά"!

Ακούστε τι κατήγγειλε στην Οικονομική επιτροπή....ΔΕΙΤΕ την αναφορά του Νίκ. Μπέτσιου

Λαμία 11-4-2022                                                                                                    

Προς τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα ΄΄ Έκτακτες ανάγκες΄΄

Εισηγητής: Νίκος Μπέτσιος

    Σε συνέχεια όσων έχουν συζητηθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις της ο.ε. σχετικά με τα όσα κατέθεσε ο κ. Χρονάς για τις έκτακτες ανάγκες στην Π.Ε Φθιώτιδας και μετά από συστηματικό έλεγχο άλλων αποφάσεων, μέσω του συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχουμε να καταθέσουμε τα παρακάτω:

Α. Στις 9 Αυγούστου 2020 στην Εύβοια, υπήρξαν καταστροφικές  πλημύρες λόγω του φαινομένου ΘΑΛΕΙΑ. Για την αντιμετώπιση των ζημιών, όπως προβλέπεται, και στα πλαίσια των εκτάκτων αναγκών, ενεργοποιήθηκαν τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ της ΠΣτΕ και 196 ιδιωτών-αναδόχων.

Με την υπ΄αριθμ. 1  4-1-2021 ( θέμα 15) απόφαση της οικονομικής επιτροπής  εγκρίθηκαν οι δαπάνες του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 160233/539/10-8-2020 (ΑΔΑ:6Γ6Ι7ΛΗ-ΦΕΘ), 161182/543/11-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΖ17ΛΗ-Ζ51) & 162086/545/12-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΠΖ7ΛΗ-ΨΧ2) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και πλημμύρες που έλαβαν χώρα στις 9-8-2020 στο Νομό Ευβοίας (θεομηνία Θάλεια)

Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για τις εργασίες που εκτελέστηκαν ανήλθε στα 11.500.000 ευρώ.

Υπήρξαν ανάδοχοι που εισέπραξαν έως και 576.600 ευρώ

Διερευνώντας τον πίνακα των αναδόχων, αρχίζοντας από όσους έλαβαν τα μεγαλύτερα ποσά, διαπιστώσαμε τα εξής:

Στον α/α 57 του πίνακα η κ. Ιωάννα Πέτρου& ΣΙΑ θα λάβει το ποσό των 576.000 ευρώ με ΦΠΑ (465.000 χωρίς ΦΠΑ)

Με την από 10/8/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΑΔΑ ΩΛ9Θ7ΛΗ) που υπεγράφη από τον κ. Περιφερειάρχη και την κ. Πέτρου η ανάδοχος φαίνεται ως ιδιοκτήτρια  δέκα (10) μηχανημάτων έργου (σχετ.1)

Με τις υπ. αριθμ. 30/25.8.2020-θέμα 73, 33/15.9.2020-θέμα 33 και 43/24-11-2020 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις του κ. Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας σχετικά με τα μηχανήματα έργου που χρησιμοποίησε η εν λόγω ανάδοχος ( σχετ 2 όπου φαίνονται οι τρεις αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας καθώς και οι ΑΔΑ των ανωτέρω αποφάσεων της ο.ε)

Με μια απλή αντιπαραβολή των σχετ, 1κ΄2 διαπιστώνεται ότι τα μηχανήματα που ενέκρινε η ο.ε. (σχετ 2) είναι άλλα από αυτά που αναφέρονται στη σύμβαση (σχετ 1)

Συγκεκριμένα, στις αποφάσεις της ο.ε. εμφανίζονται τα μηχανήματα Προωθητήρας D9, GRADER, Προωθητήτας D7 και JCB τα οποία δεν υπάρχουν στην σύμβαση που η κ. Πέτρου υπέγραψε ως ιδιοκτήτρια 10 μηχανημάτων.

Β. Στην υπ. αριθμ. 1828/28-12-2020, πρακτικό 49/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το μητρώο οικονομικών φορέων και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΠΣτΕ ( Π.Ε Φθιώτιδας ) και 148 ιδιωτών, για μίσθωση μηχανημάτων για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών. (Σχετ 3)

·        Στο εν λόγω μητρώο δεν είναι εγγεγραμμένος ο κ. Προβόπουλος Γεώργιος ο οποίος υπέγραψε το με ημερομηνία 10-12-2021 συμφωνητικό για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

·        Στο εν λόγω συμφωνητικό  δεν υπάρχει μίσθωση μηχανημάτων-εργασίες, αλλά εκτέλεση έργου ( Σχετ. 4) 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε

1.     Να μας απαντήσετε:

Πώς χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα που δεν είναι ιδιοκτησίας της κ. Πέτρου για εκτέλεση εργασιών; Για ποιο λόγο η ο.ε. ενέκρινε διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στη σύμβαση;

Πώς ανάδοχος που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, υπέγραψε σύμβαση με την περιφέρεια;

Πώς η εκτέλεση έργου μπορεί να χαρακτηριστεί εργασία, στα πλαίσια μάλιστα των εκτάκτων αναγκών;

 

2.     Να μας χορηγήσετε τα στοιχεία που αφορούν:

Τις ημερομηνίες και τις ώρες εργασίας του κάθε μηχανήματος, των 196 αναδόχων, που χρησιμοποιήθηκε στην αποκατάσταση των ζημιών από τη θεομηνία ΘΑΛΕΙΑ.

Αποδεικτικό από την ΕΡΓΑΝΗ με το προσωπικό που απασχολήθηκε.

Τις επιτροπές παραλαβής των έργων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου