Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Διαγωνισμός ΛΑΡΚΟ: Τι αλλάζει η αυστηρή περιβαλλοντική μελέτη


Κλείνει η μία από τις δύο μεγάλες εκκρεμότητες για τον διπλό διαγωνισμό. Τι προβλέπει η τροποποιημένη Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για τη λειτουργία της μονάδας. Τα χρονοδιαγράμματα και οι προβλέψεις για τις νέες επενδύσεις.


Αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, με συγκεκριμένο σφικτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, περιλαμβάνει η τροποποιημένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ και την απόθεση αποβλήτων.

Η ΑΕΠΟ, που συνοδεύεται από την απόφαση Έγκρισης Επέμβασης, το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Σχέδιο Συμμόρφωσης) και Θεωρημένη Μελέτη Περιβάλλοντος, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια την Παρασκευή 8 Απριλίου. Την υπογράφει ο γενικός διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Με τη δημοσίευσή της κλείνει ουσιαστικά μία από τις δύο μεγάλες εκκρεμότητες για τους δύο διαγωνισμούς της ΛΑΡΚΟ, που «τρέχουν» ΤΑΙΠΕΔ και Ειδική Διαχείριση, με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών να έχει οριστεί για τις 5 Μαΐου.

Απομένει, ωστόσο, ανοικτό το εργασιακό, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν τα πέντε σωματεία της ΛΑΡΚΟ, «πάγωσε» τις απολύσεις των εργαζομένων του συγκροτήματος. Αποφάσισε προσωρινή αναστολή της διαδικασίας της διαβούλευσης για τις ομαδικές απολύσεις μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στις 6 Μαΐου, δηλαδή, μία ημέρα μετά την υποβολή των προσφορών.

Η δημοσιευμένη ΑΕΠΟ αποτελεί τροποποίηση της αντίστοιχης του 2012 και της προηγούμενης τροποποίησης του 2013. Καταρχήν, ορίζεται παράταση της ισχύος της για πέντε έτη, ήτοι, μέχρι τις 23/2/2027. Σε αυτό το διάστημα προβλέπεται να γίνουν όλες οι εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης του συγκροτήματος της ΛΑΡΚΟ, με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ ορίζονται προθεσμίες για μια σειρά ενδιάμεσες ενέργειες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν στην επόμενη διετία.

Το κόστος των επενδύσεων αυτών από τον πιθανό επενδυτή που θα αναδειχθεί και από τους δύο διαγωνισμούς δεν αποτιμάται. Ωστόσο, είναι εκτεταμένες και εφόσον δεν υλοποιηθούν, προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις. Δεν αποκλείεται, συνεπώς, όπως έλεγαν πηγές με γνώση του θέματος, να λειτουργήσουν ανασταλτικά για το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη ΛΑΡΚΟ.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η ΑΕΠΟ στην απόθεση αποβλήτων σε χερσαίο χώρο, στη θέση Λιάβδα της Λάρυμνας, και πιο συγκεκριμένα, της σκουριάς που παράγεται στο μεταλλουργικό συγκρότημα και αυτών που θα προκύψουν από τη μονάδα αξιοποίησης αποθεμάτων σκόνης των ηλεκτροκαμίνων. Με βασική προϋπόθεση να μην είναι επικίνδυνα. Ο χώρος αυτός είναι συνολικής έκτασης περίπου 735 στρεμμάτων και απαιτεί μια σειρά συμπληρωματικών έργων (οδικά, στεγανοποιήσεις και αναγκαίες τεχνικές υποδομές).

Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα θα μπορούν να χύνονται στη θάλασσα, στη θέση Λάρμες, της Λάρυμνας, αλλά αφού τηρούν συγκεκριμένες τιμές ρύπων, που μετρούνται για την εκροή υγρών αποβλήτων.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης που πρέπει να γίνουν, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της ΑΕΠΟ και με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους: α) συμπληρωματική τεχνική μελέτη για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, β) πρόγραμμα περιοδικής παρακολούθησης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, γ) έκθεση εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Έτσι ώστε να καταγράφονται και να ελέγχονται οι εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων και των υγρών αποβλήτων, για τυχόν υπερβάσεις και επιβολή τυχόν επανορθωτικών μέτρων.

Εξάλλου, μέσα στο πρώτο 4μηνο κάθε έτους της πενταετίας, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στο ΥΠΕΝ και στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία με μετρήσεις και αναλύσεις της ποιότητας του περιβάλλοντος και των εκπομπών, συγκρίσεις με όσα ορίζονται στην ΑΕΠΟ, καθώς και τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση των συστημάτων αντιρρύπανσης, παρακολούθησης και διαχείρισης των αποβλήτων του συγκροτήματος. Οι Εκθέσεις αυτές θα πρέπει να φυλάσσονται από την εταιρεία για μία 5ετία.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που επισυνάπτεται στην ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τον ορίζοντα των προτάσεων και των μελετών για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, που θα πρέπει να υποβληθεί σταδιακά ως τον Ιούνιο του 2023, καθώς και τον χρόνο υλοποίησης τους (ανάμεσα τους, Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης, Σχέδιο αντιμετώπισης θορύβου, Πρόγραμμα παρακολούθησης αέριων εκπομπών και αποβλήτων, Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το χώρο διάθεσης της σκουριάς, Ανακατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, γενικές βελτιώσεις δρόμων, κ.λπ.).

Ορίζει, τέλος, ρητά ότι αν διαπιστωθούν, ύστερα από τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, προβλήματα και επιπτώσεις στο περιβάλλον ή μη συμμόρφωση στα όσα επιτάσσει η ΑΕΠΟ, τότε όχι μόνον θα επιβάλλονται αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι αλλά και πρόστιμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου