Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Στα ...μανταλάκια κρεμάει ο Καραίσκος τη Βάκα για τα σκουπίδια!!


Απάντηση στα όσα ισχυρίστηκε η Δήμαρχος Χαλκιδέων για τα σκουπίδια και τις ευθύνες της για την σημερινή κατάσταση έστειλε διά του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ στην Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου Χαλκίδας.

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναδρομή στο ιστορικό και την συμπεριφορά της Βάκα στις προτάσεις του Φορέα Διαχείρισης για το μέλλον της διαχείρισης των σκουπιδιών, τα πέρα - δώθε της Δημάρχου Χαλκιδέων και πως μία παλαιότερη πρόταση για ΚΜΕΑ από τον ΦΟΔΣΑ που είχε απορίψει την ...επανέφερε!!

Διαβάστε την απάντηση του Καραίσκου στα όσα ισχυρίστηκε η Βάκα στο τελευταιο Δημοτικό συμβούλιο. 

"Ενημέρωση για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Χαλκίδας και για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας

Σχετικά με τα όσα αναφέρονται με αφορμή το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων και αφορούν την λειτουργία του ΧΥΤΑ Χαλκίδας και την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας, γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων – μελών του, και σήμερα λειτουργεί 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Το θέμα του κορεσμού του ΧΥΤΑ Χαλκίδας έφερε σε γνώση μας η υπηρεσία, από την 1η συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. στις 4 Νοεμβρίου 2019, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας.

Τότε η Δήμαρχος Χαλκιδέων πρότεινε να κατασκευαστεί νέο κύτταρο εντός του ΧΥΤΑ στη θέση του υδροβιότοπου.

Παρόλο που αυτή η εκδοχή είχε ήδη εξεταστεί από την Υπηρεσία που κατέληξε στην άποψη ότι αυτό δεν είναι εφικτό για συγκεκριμένους τεχνικούς λόγους, με πρόταση του Προέδρου που υιοθετήθηκε από το Δ.Σ.. συγκροτήθηκε τεχνική επιτροπή να επανεξετάσει αυτή τη πιθανότητα.

Η επιτροπή από στελέχη του ΦοΔΣΑ, στελέχη του Δήμου Χαλκιδέων, την Δήμαρχο Χαλκιδέων, τον Πρόεδρο και Δημάρχους του ΦοΔΣΑ καθώς και τον σύμβουλο – μελετητή της Δημάρχου τον κ. Μπούρκα , τον Αύγουστο του 2020, κατέληξε ομόφωνα στην άποψη ότι δεν είναι δυνατή η κατασκευή νέου κυττάρου εντός του υπάρχοντος ΧΥΤΑ.

Η ίδια Επιτροπή κατέληξε στην άποψη ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων είναι η προσφορότερη.

Με αυτή τη θέση συμφώνησε και η Δήμαρχος Χαλκιδέων.

Τον Δεκέμβριο του 2019 η υπηρεσία πρότεινε την εκπόνηση μελέτης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ με στόχο την επέκταση καθ΄ ύψος του ΧΥΤΑ Χαλκίδας μετά από την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.

Αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από την Δήμαρχο Χαλκιδέων.

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020 η υπηρεσία εξέτασε εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης των απορριμμάτων και ειδικότερα αυτό της επεξεργασίας των απορριμμάτων με κινητή ΜΕΑ.

Για αυτό το σκοπό έστειλε πρόσκληση ενδιαφέροντος σε 11 εταιρίες του χώρου. Από αυτές ανταποκρίθηκαν 3 και οι 2 έδωσαν και οικονομικές προσφορές. Αυτή η πρόταση παρουσιάσθηκε στο Δ.Σ της 19ης Ιουνίου 2020 όπου και απορρίφθηκε λόγω του υψηλού κόστους διαχείρισης και του υψηλού ποσοστού υπολείμματος (55 έως 60% του συνόλου των προς επεξεργασία απορριμμάτων).

Παράλληλα η υπηρεσία εξέτασε και τη λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων στους διαθέσιμους ΧΥΤΑ Ιστιαίας, Λαμίας, Δομοκού & Άμφισσας και έλαβε προσφορές από αντίστοιχες εταιρίες.

Και αυτή η λύση παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ της 19ης Ιουνίου 2020.

Τον Ιανουάριο του 2021 η Δήμαρχος Χαλκιδέων πρότεινε τη συνέχιση εναπόθεσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας με την εκπόνηση σχετικής μελέτης και τροποποίηση της ΑΕΠΟ.

Αυτή η λύση, όπως προαναφέρθηκε είχε προταθεί από τον ΦοΔΣΑ και είχε απορριφθεί τον Δεκέμβριο του 2019.

Πράγματι δόθηκε η δυνατότητα στον Δήμο Χαλκιδέων να εκπονήσει την μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021. Στη συγκεκριμένη μελέτη προβλεπόταν η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και η τροποποίηση της ΑΕΠΟ προκειμένου να συνιστεί η εναπόθεση απορριμμάτων.

Παρόλο που ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας έχει κορεστεί από 31 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ η οποία προέβλεπε την εναπόθεση απορριμμάτων συνολικής ποσότητας 490.000 tn, συνεχίσθηκε η λειτουργία του εν αναμονή εκπόνησης της μελέτης από τον Δήμο Χαλκιδέων και της έκδοσης της τροποποιημένης ΑΕΠΟ.

Αυτή η μελέτη δεν έχει παραληφθεί μέχρι σήμερα από την τριμελή επιτροπή που προβλέπει η σύμβαση, δεν έχουν γίνει τα έργα αντιστήριξης και βεβαίως δεν έχει εκδοθεί η τροποποίηση της ΑΕΠΟ.

Ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας συνεχίζει την λειτουργία του με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 30η Ιουνίου 2021 και 1ης Σεπτεμβρίου 2021 και με έγγραφη ρητή εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε στην υπηρεσία, για συνέχιση της λειτουργίας μέχρι της συμπλήρωσης των 111.600 tn.

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι αφ’ ενός η νόμιμη ποσότητα απορριμμάτων που προβλεπόταν από την ΑΕΠΟ του έργου έχει προ πολλού συμπληρωθεί, και αφ’ ετέρου, όπως ο ίδιος ο τεχνικός σύμβουλος της Δημάρχου κ. Μπούρκας δήλωσε, η συνέχιση της λειτουργίας του χωρίς την κατασκευή έργων αντιστήριξης, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια του έργου.

Με βάση αυτές τις αποφάσεις αλλά και τον πραγματικά διαθέσιμο χώρο, ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας θα έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία του τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Σχετικά με την επεξεργασία των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας με κινητή ΜΕΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Παρόλο που αυτή η πρόταση είχε εξεταστεί αναλυτικά προ 2ετίας από τον Φο.Δ.Σ.Α. και είχε απορριφθεί, επαναφέρθηκε από τον Δήμο Χαλκιδέων και για λογαριασμό όλων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας στη Γενική Συνέλευση της 28/02/2022.

Για την εξέταση αυτής της πρότασης, με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., συστάθηκε επιτροπή με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Δελφών, Παναγιώτη Ταγκαλή, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Διρφύων – Μεσσαπίων, του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου Χαλκιδέων, και της υπηρεσίας του Φο.Δ.Σ.Α..

Η επιτροπή συνεδρίασε 2 φορές και τα πρακτικά των συνεδριάσεων παρουσιάσθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. στις 8 Μαρτίου 2022.

Παρά τη θέση της υπηρεσίας, η οποία προκύπτει τόσο από την έρευνα που διενήργησε και τις σχετικές προσφορές υποψηφίων αναδόχων όσο και από την εμπειρία άλλων περιοχών που διαχειρίζονται κινητή ΜΕΑ, η Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. αποδέχθηκε την πρόταση των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας αφού οι εκπρόσωποί τους δήλωσαν ότι πέραν του κόστους, το οποίο θα επιβαρυνθούν έχουν διασφαλίσει και την χωροθέτηση της κινητής ΜΕΑ.

Ήδη το χρονοδιάγραμμα των 10 ημερών που είχε θέσει η Δήμαρχος Χαλκιδέων για αποστολή στοιχείων για τη κινητή ΜΕΑ, δηλαδή μέχρι 18 Μαρτίου 2022, έχει παρέλθει και τα στοιχεία του Δήμου Χαλκιδέων δεν έχουν σταλεί ακόμη στον ΦοΔΣΑ.

Πέραν της δρομολόγησης της λύσης της επεξεργασίας με κινητή ΜΕΑ, ο Φο.Δ.Σ.Α. έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Χαλκίδας ως Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) για τον Δήμο Χαλκιδέων, ο οποίος δεν διαθέτει ΣΜΑ και ανάλογο εξοπλισμό, όπως οι υπόλοιποι 4 Δήμοι της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας.

Παράλληλα ο Φο.Δ.Σ.Α. υπέβαλε προτάσεις για την οριστική λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων με την κατασκευή της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας συνολικού προϋπολογισμού 49.252.173,00 ευρώ στις 30 Δεκεμβρίου 2020 και της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Λαμίας, συνολικού προϋπολογισμού 49.717.994,41 ευρώ στις 7 Ιουλίου 2021. Οι προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης και μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο τρέχον ΕΣΠΑ, άσχετα από την έκδοση της ΑΕΠΟ τους. Αντίστοιχα έργα έχουν ενταχθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα με σχετική σημείωση.

Επιπλέον ο Φο.Δ.Σ.Α. ολοκληρώνει τη μελέτη της κατασκευής του 3ου κυττάρου του ΧΥΤΑ Θήβας και αναμένει την έκδοση της ΑΕΠΟ, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει από αδράνεια των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η κατασκευή του κυττάρου αυτού μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα, αφού θα υπάρχει οριστική μελέτη και θα συμβάλει αποτελεσματικά στη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την κατασκευή της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας.

Εν κατακλείδι τονίζουμε:

Παρόλο που οι Δήμοι της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας αποφάσισαν να μην εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ, η θέση μας, διαχρονικά υπήρξε «υπέρ το δέον» συναινετική και συνεργατική με τις προτάσεις του Δήμου Χαλκιδέων και των άλλων Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.

Ο Φο.Δ.Σ.Α. σε αυτά τα 2,5 χρόνια έκανε αποδεκτές όλες τις προτάσεις των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας και αποφάσισε την συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την υπέρβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μάλιστα, οι αποφάσεις τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΦοΔΣΑ, σε σχέση με το ΧΥΤΑ Χαλκίδας, έχουν πολλές φορές ληφθεί παρακάμπτοντας τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ, χωρίς να αμφισβητείται με κανένα τρόπο η τεχνική ορθότητα και αρτιότητα των εισηγήσεων των Υπηρεσιών, και επομένως χωρίς να υφίσταται καμία απολύτως αντίθεση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Φο.Δ.Σ.Α. και των Υπηρεσιών του.

Αντιθέτως, αναδεικνύεται η πρόθεση του ΦοΔΣΑ να αντιμετωπιστούν με περιφερειακή συνείδηση και σε θετική κατεύθυνση οι προτάσεις του Δήμου Χαλκιδέων και των υπόλοιπων Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας, ακόμα και στις περιπτώσεις που από τεχνικής πλευράς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αρτιότητας.

Το Δ.Σ. και οι Υπηρεσίες του ΦοΔΣΑ είναι πάντα στη διάθεση κάθε Δήμου και κάθε φορέα, για την παροχή πλήρους και ακριβούς ενημέρωσης σε ό,τι αφορά κάθε απόφαση και κάθε δραστηριότητά του.

Για όλα τα παραπάνω αποστείλαμε επιστολή στην κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων και στη κ. Δήμαρχο, με αίτημα να διαβιβαστεί και να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα.Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Θήβα : 11/04/2022"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου