Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Έργα ύψους 30 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ στο πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧΈργα ύψους 30 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ περίπου βρίσκονται στο πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Χαλκίδας, το σύνολο των οποίων είναι ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, με εξασφαλισμένες πιστώσεις και εξελίσσονται, ενώ για κάποια άλλα έχουν υποβληθεί ολοκληρωμένες προτάσεις με μελέτες για χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων υποδομής, που θα καλύψει όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χαλκιδέων, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα δώσει λύσεις σε  χρόνια, σοβαρά προβλήματα των περιοχών αυτών.

Όπως τονίστηκε από τη Διοίκηση της ΔΕΥΑ Χαλκίδας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων, αποτελεί επιστέγασμα αδιάκοπης και συντονισμένης προσπάθειας, προκειμένου να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις.
Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ εργάστηκε συντονισμένα για την ολοκλήρωση μελετών, ενώ η Διοίκηση της εταιρείας, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Χαλκιδέων Χρήστο Παγώνη, έτρεξαν προς κάθε κατεύθυνση για να εξασφαλιστεί η ένταξη των έργων και η χρηματοδότησή τους.
Αναλυτικότερα, τα έργα που περιλαμβάνονται στο υπό εξέλιξη πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Χαλκίδας και αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να συμβάλλουν στην περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος, είναι τα εξής:
ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
- Μονάδα Προεπεξεργασίας Διυλιστηρίου Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας. Είναι σε εξέλιξη με ποσό 375.065€.
- Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων Δήμου Χαλκιδέων. Είναι σε εξέλιξη με ποσό 471.833€.
-Αντιμετώπιση προβλημάτων Διαβρώσεων στις Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Χαλκίδας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη στις 12/9/2018 με ποσό 317.989€.
- Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Νικολάου και Ν. Λαμψάκου, ολοκλήρωση του κεντρικού και τοπικού αγωγού λυμάτων και κατασκευή αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 5.200.000€ . Το έργο είναι στο στάδιο προέγκρισης υπογραφής σύμβασης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Αναβάθμιση Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας. Δημοπρατήθηκε στις 18/6/2018, προϋπολογισμού 3.038.000€.
-Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων από την Παραλία, το Βαθύ, τον Φάρο Αυλίδας και τη Δροσιά, προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Η σύμβαση υπεγράφη στις 22/8/2018 με ποσό 2.717.443ε.
- Σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο (9/8/2018) για τα έργα συλλογής, μεταφοράς,  επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για τις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Αυλίδας και Ανθηδόνας και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Ποσό σύμβασης 149.412€.
- Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Χαλκίδας) και Έργα Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων για τις περιοχές της Παραλίας Αυλίδας, του Βαθέος, του Φάρου και της Δροσιάς. Αναμένεται  το αμέσως επόμενο διάστημα η δημοπράτηση με προϋπολογισμό 7.711.382€.
Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Διαρροών Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χαλκιδέων. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με ποσό 1.816.893€.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιπλέον έχουν υποβληθεί και δρομολογούνται ολοκληρωμένες προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν τα παρακάτω έργα:
- Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 540.000€.
- Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης Παραλίας Αυλίδας της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, προϋπολογισμού 604.000€.
- Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης, προϋπολογισμού 570.000€.
- Ύδρευση  Οικισμού Φάρου Αυλίδας, προϋπολογισμού 665.000€.
- Εσωτερικό Υδραγωγείο Καλοχωρίου – Παντειχίου, προϋπολογισμού 362.000€.
- Διασύνδεση Δεξαμενών Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος Αυλίδας, προϋπολογισμού 80.000€.
- Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης Χαλκίδας, προϋπολογισμού 384.400€.
-Έργα  Αποχέτευσης (ΒΙΟΚΑ Χαλκίδας), προϋπολογισμού 3.947.600€.
- Υποθαλάσσιος Αγωγός Λυμάτων από την περιοχή Κανήθου Χαλκίδας μέχρι και τη Σουβάλα, προϋπολογισμού 550.000€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου