Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΝΟΔΕ οι υπευθυνοι θεματικών τομέων δράσης


Τα ονόματα των υπευθύνων θεματικών τομέων δράσης ανακοινώθηκαν από την  ΝΟΔΕ, όπως ορίστηκαν με εισήγηση του προέδρου και έγκριση από τη Γραμματεία Οργανωτικού και οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα καθήκοντα. 
Συγκεκριμένα:

Θεματικός Τομέας
Υπεύθυνος
Οικονομίας
Κοτρογιάννης Ιωάννης
Υποδομών
Κουδούνη Σοφία
Ναυτιλίας
Παντελής Νικόλαος
Ανάπτυξης (με κάλυψη θεμάτων αγροτικού & τουρισμού)
Τσαγκαράκη Ελευθερία
Παιδείας
Γεωργόπουλος Ευάγγελος
Πολιτισμού
Λάμπρου Μαρία
Δικαιοσύνης
Αλάμπεης Γιώργος
Υγείας
Αναγνώστου Δημήτρης
Κοινωνικής Πολιτικής
Τρίκκα Κυριακή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου