Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Χαλκίδος


Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Φαρμακίδου 15Α  την 5η  του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
2.     Περί αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΕΠΕΧ Α. Ε..
3.     Περί Αποδοχής της Απόφασης 139.3.3.2/2018 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.) του Υ.Π.ΕΝ. περί Ένταξης μεταξύ άλλων και του Έργου του Δήμου Χαλκιδέων «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ», στο Χ.Π «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  για το έτος 2018 και Εξουσιοδότησης Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων για Υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Χρηματοδότησης (Σ.Α.Π.Ο)”.
4.     Περί κάλυψης από Ίδιους Πόρους του Επιπλέον Ποσού Διαφοράς του Προϋπολογισμού με το Αιτούμενο ποσό Χρηματοδότησης, Πρότασης Έργου «Ανάπλαση του “Κυζίκειου” Άλσους και των Κοινόχρηστων Χώρων οδού Χαραλάμπους, Δ.Ε. Νέας Αρτάκης», για Ένταξη στο Χ.Π. “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση 2017”, βάσει της Πρόσκλησης Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., με Αρ. Πρ. 5182/09-10-2017 και κωδ. “Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2017”».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων:  Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
5.     Περί εξώδικου συμψηφισμού εισφορών σε χρήμα με αποζημίωση από σχέδιο πόλης (439/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
6.     Περί έγκρισης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά το πρόγραμμα με τίτλο: "Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους".
7.     Περί έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής. .
8.     Περί  έγκρισης  οικονομικής προσφοράς για την εκμίσθωση ακινήτου του Κληροδοτήματος Μαρίας Χας Σαραφιανού..
9.     Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 31990).
10.  Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 31816)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
     Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
11.  Περί έγκρισης τροποποιημένης Μελέτης του έργου  “Ανάπλαση του Κυζίκειου Άλσους και των Κοινόχρηστων Χώρων οδού Χαραλάμπους, Δ.Ε. Νέας Αρτάκης”  .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
   Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ :  Μπουραντάς Γεώργιος
12.  Περί  απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (180/18 απόφαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
13.  Περί  απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (181/18 απόφαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
14.  Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε υπαίθριο σταθμό επί της οδού Βάκη (182/18 απόφαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
15.  Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε υπαίθριο σταθμό επί της οδού Φαβιέρου (189/18 απόφαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
16.  Περί  απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (194/18 απόφαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου