Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Προωθούνται οι υποστηρικτικές μελέτες για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ Χαλκίδας


Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η γενική συνέλευση των μετόχων του.
Τον Δήμο Χαλκιδέων εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Χρήστος Παγώνης, ο οποίος προήδρευσε στη γενική συνέλευση και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Καθαροσπόρης, που είναι και ο αντιπρόεδρος του Φορέα.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης το Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. ενέκρινε ομόφωνα μεταξύ άλλων, το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την κατακύρωση σε ανάδοχο του έργου “Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Χαλκίδας.
Σημειώνεται ότι η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής” και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χαλκίδας, χαρακτηρισμένο ως έργο Α΄ χρηματοδοτικής προτεραιότητας στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο έργο, το κόστος του οποίου θα ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους, θα προάγει τη Δημόσια Υγεία και θα συμβάλλει στην περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου