Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Ασφαλιστικά μέτρα, μυνήσεις και αγωγές κατα ΟΛΝΕ για τις προσλήψεις "ημετέρων"!! post Νο3

POST N3  Επειδή "εμείς γράφουμε αυτά που δεν σας λένε οι ...άλλοι" και με αφορμή δημοσίευμα που αναφέρεται για  "Αναφορά στον εισαγγελέα κατά ΟΛΝΕ" το οποίο δεν περιγράφει επακριβώς τα γεγονότα, σας παρουσιάζουμε αυτούσια τα κείμενα αφ ενός της αναφοράς στον Εισαγγελέα της Αικ. Σιμιτζή και την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης του ΟΛΝΕ για τις προσλήψεις που προαναφέραμε σε προηγούμενο post!ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΜΙΤΖΗ του Σταύρου, Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ (Αρ.Μητρώου 89114), κατοίκου Χαλκίδας, οδός Παπαθανασίου 5
ΚΑΤΑ
Του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. (ΟΛΝΕ ΑΕ), που εδρεύει στη Χαλκίδα και εκπροσωπείται νόμιμα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Της από 29/8/2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που υπεγράφη μετά από διαδικασία απευθείας ανάθεσης, αναρτηθείσης στο  πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ στις 30/8/2018 με συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ 18SYMV003620686,
===============
Κατά του καθου Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας ΑΕ, άσκησα νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 3/9/2018 και με αριθμό κατάθεσης ………………. Αίτηση Ακύρωσής μου Ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

...........................................η συνέχεια επί της "οθόνης"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου