Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Θεματικά Εργαστήρια για τη ΣΒΑΑ του Δήμου Χαλκιδέων


Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, οργανώθηκαν την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα”, Θεματικά Εργαστήρια με τη συμμετοχή και εκπροσώπων φορέων.
Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Χαλκιδέων πρόκειται να εκπονήσει και να υποβάλλει πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχιερησιακού Προγράμματος “Στερεάς Ελλάδα 2014-2020”.

Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση της ΣΒΑΑ και την εξειδίκευση της σε επιχειρησιακό χρηματοδοτικό και οργανωτικό επίπεδο ενεργοποιήθηκε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου και αναπτύχθηκε σε τρία επίπεδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χρήστος Παγώνης, λόγω του αστικού χαρακτήρα των ΣΒΑΑ, η προτεινόμενη χωρική εφαρμογή του σχεδίου οριοθετείται από την είσοδο της Χαλκίδας, στην περιοχή της Αρέθουσας, μέχρι την κεντρική παραλιακή ζώνη της πόλης .
Όπως είπε χαρακτηριστικά, στόχος μέσα από την πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, είναι να γίνει η Χαλκίδα βιώσιμη πόλη, με αναβάθμιση των ποιοτικών παραμέτρων του αστικού ιστού, που θα επιτευχθεί με συνεκτικές, ολοκληρωμένες και πολυλειτουργικές παρεμβάσεις.
Επιδίωξη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Χαλκίδας είναι η ιστορία και ο πολιτισμός να πλαισιωθούν από δυναμικές και καινοτομικές παρεμβάσεις και να γίνουν κινητήρια δύναμη για να επαναξιοποιηθεί ο αστικός ιστός, να εμπλουτιστεί σε υποδομές και να επανατροφοδοτηθεί με επιχειρηματικές ευκαιρίες και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου