Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Τσαπουρνιώτης: Ένα όνειρο πολλών ετών γίνεται πραγματικότητα για την Δ.Ε. Ελυμνίων

Όρους δόμησης σε πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές 17 οικισμών και ιδιωτική πολεοδόμηση τεσσάρων οικοδομικών συνεταιρισμών παραθεριστικής κατοικίας, μεταξύ των οποίων της “Οικιστικής Ένωσης Μηχανικών ΥΠΕΧΩΔΕ”, της ” Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων” και ιδιωτών προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων, Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου – Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.


Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο , που εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αφορά συνολικά 17 οικιστικές περιοχές.

Συγκεκριμένα στις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές περιλαμβάνονται ο οικισμός Λίμνη που έχει θεσμοθετημένο σχέδιο πόλης, οι οριοθετημένοι οικισμοί Ροβιές, Μυρτιάς, Ρετσινόλακκος, Χρόνια, Κεχριές, Δάφνη, Κουρκουλοί, Δαμιά, Δρυμώνα, Καλαμούδιον, Κούλουρος, Μαρούλιον, Παλαιοχώριον και Σκεπαστή και οι μη οριοθετημένοι οικισμοί Κατούνια και Σηπιάς.

Στόχοι
Στους στόχους του ΓΠΣ, όπως περιγράφονται μεταξύ άλλων είναι:«ολοκληρωμένη παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο εντός και εκτός οικισμών με όρους προστασίας του τοπίου, διαχώριση της κυκλοφορίας και προβολής των ιδιαίτερων πολιτιστικών πόρων.

Ενδυνάμωση του ρόλου των οικισμών, όπως αυτός διαγράφεται από την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, αλλά και τον ιστορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα του, εξειδίκευση κάθε οικιστικής ενότητας και συνόλου και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του.

Η ανάπτυξη νέων οικιστικών περιοχών δευτερεύουσας κατοικίας με τη δημιουργία οργανωμένων περιοχών τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας και η ένταξη των νέων οικιστών στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου».

Έγκριση του Δασαρχείου

Για τις προς επέκταση οικισμών περιοχές, ώσπου να γίνει η πολεοδόμηση αυτών με πράξη της διοίκησης, θα απαιτείται η έγκριση του Δασαρχείου, δηλαδή η διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4280/2014 και ισχύει, για οποιαδήποτε κατασκευή εντός αυτών.

Στις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρεμμάτων, κατώτατο όριο αρτιότητας 4 στρεμμάτων, απαγόρευση δόμησης σε ζώνη 50 μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού για το σύνολο των εκτός οικιστικών περιοχών χώρο, ενώ σημειώνεται ότι «για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των π.δ. της 06.10.1978 (Δ΄ 538) και π.δ. της 24.05.1985 (Δ΄ 270), όπως ισχύουν εκάστοτε χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις».

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Στην περιοχή του Γ.Π.Σ. έχει οριστεί ειδική περιοχή εντός της οποίας επιτρέπεται να αναπτυχθούν και να δημιουργηθούν «Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης» (ΠΠΑΙΠ), όπως ορίζονται από το άρθρο 1 του ν. 4280/ 2014 (Α΄ 159). Εντός αυτής έχουν ήδη εγκριθεί δύο οικισμοί παραθεριστικής κατοικίας

Στην περιοχή εντάσσονται και περιοχές που ήδη έχουν εγκριθεί με τη διαδικασία των ΠΕΡΠΟ του ν. 2508/1997 και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί. Η περιοχή οριοθετείται με κριτήρια καταλληλότητας για την ανάπτυξη οικιστικών ενοτήτων με τη διαδικασία πολεοδόμησης από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή και δημοσίου δικαίου.

Συνοπτική περιγραφή θεσμοθετημένων περιοχών

1.Ομάδα ιδιοκτητών – Θέση Θραψερή ή Καλογεροβίστα Δ.Ε. Ροβιών
Πρόκειται για περιοχή για την οποία έχει εγκριθεί η Πολεοδομική Μελέτη (Δ΄ 195/2004) έκτασης 225 στρ.

Προβλέπονται χρήσεις Αμιγούς Κατοικίας, παιδικές χαρές και αθλητικοί χώροι, καθώς και χώρος εκκλησίας χωροθετείται σε μέσο υψόμετρο 400μ. βορείως του εγκαταλειμμένου οικισμού Αγιαννάκου και περιβάλλεται από δασικές εκτάσεις. Πρόκειται για την ορεινότερη θέση θεσμοθετημένων υποδοχέων με προσπέλαση από την επαρχιακή οδό Ροβιών – Δρυμώνας.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Προβλέπονται οι παρακάτω όροι δόμησης:

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 Μ2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 35%
Σ.Δ.: 0,30
Μέγιστο ύψος 4,50 Μ και 7,50 Μ για μονώροφα και
Διώροφα.

2.Οικιστική Ένωση Μηχανικών υπαλλήλων πρώην 2ης Δ.Ε.Κ.Ε. – ΥΠΕΧΩΔΕ – Θέση Καλάρι: Δ.Ε. Ροβιών

Πρόκειται για περιοχή για την οποία έχει εγκριθεί η Πολεοδομική Μελέτη (ΑΑΠ 139/2008) έκτασης 102 στρ.
Προβλέπεται η χρήση μόνον κατοικίας και μόνον σε συγκεκριμένο χώρο Εμπορίου≫, οι χρήσεις Αμιγούς Κατοικίας, δηλαδή καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, χώροι παιδικής χαράς, ανοικτού κολυμβητηρίου.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Προβλέπονται οι παρακάτω όροι δόμησης:

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 Μ2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% Σ.Δ.: 0,30
Μέγιστο ύψος 7,50 Μ

Ειδικότεροι όροι προβλέπονται για τις ειδικές χρήσεις.

Η περιοχή παρουσιάζει μια γραμμική διατομή παράλληλη προς την ακτογραμμή σε μέσο υψόμετρο 270μ. και σε ευθεία απόσταση 1,6χλμ. περίπου από την παραλία.

Συνοπτική περιγραφή υπολοίπων εντοπισμένων περιοχών προς ένταξη

1.Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων
Πρόκειται για περιοχή βόρεια της παραπάνω αναφερόμενης με την ίδια διάταξη και για την οποία εκκρεμεί η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έκτασης 274 στρ.

2. Συνεταιρισμός Γαλάζια Ακτή
Πρόκειται για Συνεταιρισμό που έχει συσταθεί με την Επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Γαλάζια Ακτή (Β΄ 1045/1971).

Έκτοτε έχει αποκτήσει διάφορες εκτάσεις σε μια ευρύτερη περιοχή περί τα 3.500 στρ. και έχει εγκρίνει τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 93/1987 Περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Η περιοχή καταλαμβάνεται σε σημαντικό βαθμό από δασικές εκτάσεις εντός των οποίων εντοπίζονται συστάδες και νησίδες αγροτικών εκτάσεων. Σε ορισμένα παραλιακά τμήματα υπάρχουν εκτάσεις ελαιώνων, ένα σύνολο ιδιοκτησιών βρίσκεται βορειότερα σε αραιοκατοικημένη παραλιακή περιοχή σε άμεση εγγύτητα με τον οικισμό Ροβιών.

Πλην των δασικών περιοχών σε όλη την έκταση εμφανίζονται διάσπαρτες και ιδιοκτησίες τρίτων.

Μέχρι σήμερα, ο Συνεταιρισμός δεν έχει επιτύχει να αποκτήσει τη σχετική βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2508/1994.

Επιτρεπόμενες χρήσεις και χαρακτηριστικά της δόμησης:

Η περιοχή έχει προβλεφθεί ως κατάλληλη για την δημιουργία οικιστικών υποδοχέων Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) όπως ορίζονται από το άρθρο 1 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)

Ζώνη αιγιαλού

Γενικά στο σύνολο του εκτός οικιστικών περιοχών χώρο προβλέπεται ζώνη 50μ. από τη γραμμή αιγιαλού εντός της οποίας δεν επιτρέπεται η δόμηση. Αναγκαία προϋπόθεση για την αδειοδότηση ανέγερσης κτίσματος είναι και ο καθορισμός της γραμμής αιγιαλού σε ελάχιστο μήκος 50μ. Η ζώνη θα ισχύσει για τις εκτός οικισμών περιοχές μέχρι τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 8 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ‘Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις’, σύμφωνα με το οποίο η αδειοδότηση έργων υποδομής και οικοδομικών εργασιών εντός ζώνης 100μ. από την ακτογραμμή προϋποθέτει υποχρεωτικά τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου