Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Διευκρινίσεις σχετικά με την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Σε συνέχεια της από 22.08.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 161) που ακολούθησε την εξαγγελία της Ελληνικής Κυβέρνησης για παροχή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, δημοσιεύουμε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά στις τεχνικές λεπτομέρειες και σε ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και το περιεχόμενο αυτής.

Υπενθυμίζουμε πως η ενίσχυση αφορά στην παροχή επιδόματος, το οποίο ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή απευθείας από το σύνδεσμο https://evia-aid.services.gov.gr και εναλλακτικά μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Τονίζουμε πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Διευκρινίζουμε ότι, η παραπάνω διαδικασία δεν πρέπει να συγχέεται με την υποβολή αίτησης αποζημίωσης πληγεισών επιχειρήσεων, η οποία γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στα τηλέφωνα: 2221353934, 2221353433, 2221353738, 2221353512 και 6978141377.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου