Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Ακυρες οι αδειες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χαλκιδέων!! (δείτε γιατί))

Μια παράλειψη-αβλεψία από τις υπηρεσίες του Δήμου θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών!!


Στο έγγραφο της άδειας την οποία υπογράφει η Δήμαρχος Χαλκιδέων μνημονεύεται η Τεχνική έκθεση και η βεβαίωση στατικής επάρκειας των κτιρίων, η οποίες έχουν λήξει από τις 27/9/19!!!

Δείτε τι αναγράφεται...

6.Την 11/7/2018 Τεχνική Έκθεση του Ιωάννη Αλαμάνου διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, ως προς την καταλληλότητα της χρήσης του.


7.Την από 20/6/2018 βεβαίωση στατικής επάρκειας του Ιωάννη Αλαμάνου διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου.

Ο δύο παραπάνω βεβαιώσεις που χρησιμοποίησε ο Δήμος στις νέες αδειας λειτουργίας είχαν ισχύ εως 27/9/19

Δείτε τις σχετικές ΑΔΑ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

6ΠΑΤΩΗΑ-ΖΙΨ
Ψ1Ξ9ΩΗΑ-ΑΤ7
ΨΒΥΜΩΗΑ-9ΝΨ
ΩΔΠΒΩΗΑ-ΖΓΨ
ΩΜ8ΣΩΗΑ-Α9Φ
ΩΦΣΦΩΗΑ-ΞΑΤ
ΩΧ5ΛΩΗΑ-Φ6Θ

Δείτε και μία Αδεια, για του λόγου το αληθές, το ίδιο επικαλείται ο Δήμος σε όλες... (δειτε τα ΑΔΑ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου