Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Πόρισμα ελέγχου ΚΟΛΑΦΟΣ για την Ελένη Αιδίνη και την διοίκηση του ΔΟΑΠΕΧ!! (δείτε)


Πόρισμα 250 σελίδων της Δνσης Δημοσιονομικού Ελέχου για την διαχειριστική περίοδο 2021-2022 περιγράφει σωρεία διοικητικών και οικονομικών .."ανωμαλιών" στον ΔΟΑΠΕΧ γεγονός που περιγράφει την "ανικανότητα Διοίκησης" της Προέδρου Ελένης Αιδίνη και των συνεργατών της


Στόχοι του ελέγχου ήταν η διαπίστωση: "της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού του “Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.)” για την οικονομική χρήση έτους 2020, και της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα.

Στον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας δεν έχουν διενεργηθεί τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι από τη Γ.Δ.Δ.Ε, σύμφωνα με δήλωση του φορέα και των στοιχείων που προκύπτουν από τα αρχεία της Γ.Δ.Δ.Ε. Σχετική η από 5/5/2022 απάντηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Διεύθυνσης Συντονισμού Μεθοδολογίας και επιβολής Κυρώσεων (Δ.Σ.Μ.Ε.Κ.) της Γ.Δ.Δ.Ε.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο φορέας, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, δεν τηρεί το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, δεν έχουν διενεργηθεί τακτικοί έλεγχοι από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα. 

ΔΕΙΤΕ τα .."ευρήματα" του ελέγχου...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου