Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Αναβαθμίστηκε πριν ...αλέκτωρ λαλήσει!!!!

Από προσφάτως καρατομηθείς, αναβαθμίστηκε(!!!) στο γραφείο του Φάνη Σπανού, ο πρώην Δντής ΤεχνικώνΥπηρεσιών Γιώργος Μάρκου, την αμέσως επομένη της αναστάσεως!!!!
Αντε να δούμε τώρα αν ο Μάρκου θα καταθέσει ένσταση-αγωγή κατά της προηγούμενης απόφασης του Σπανού με την οποία τον ξήλωσε!!


Η απόφαση «αναβάθμισης του σε Αντι…»

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας Μάρκου Γεώργιο του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄, παράλληλα καθήκοντα και στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του εν λόγω Γραφείου και την εύρυθμη λειτουργία του .
Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την υπογραφή της . ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
ΠΣΕ
3. Γενική Δνση Αναπτ/κου Προγραμ.
4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας
5. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ευβοίας
6. Ως άνω αναφερόμενος υπάλληλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου