Τρίτη 7 Απριλίου 2015

“Μπλόκο” στα στοιχεία για βουλευτές και υπουργούς που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό

Δεν είδα, δεν ξέρω, δεν άκουσα και δεσμεύομαι και από το νόμο είναι με λίγα λόγια η απάντηση της Ένωσης Τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδας στην ερώτηση για το ποιοι πολιτικοί έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό εν μέσω κρίσης.








Η σχετική ερώτηση που κατέθεσε Το Ποτάμι απευθυνόταν στον υπουργό Οικονομικών και ο Γιάνης Βαρουφάκης διαβίβασε στις 3 Απριλίου τα απαντητικά έγγραφα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με όσα αναφέρονται στην ερώτηση. Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι ακόμη και αν διαβιβάζαμε την ερώτηση στις τράπεζες- μέλη μας, θα ήταν άνευ αντικειμένου, καθ’ όσον τα αιτούμενα στοιχεία διέπονται από το τραπεζικό απόρρητο, το οποίο αίρεται εν προκειμένω μόνο με σχετικό αίτημα της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3α του Ν. 3213/2003», αναφέρει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και δηλώνει «στη διάθεση των βουλευτών για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση», ήταν η μια απάντηση ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος σπεύδει να ενημερώσει ότι «δεν λαμβάνει από τα εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στοιχεία που αφορούν καταθέσεις, ομόλογα και λοιπά επενδυτικά προϊόντα των εγχώριων πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, κατά την έννοια του άρθρου 4 εδ. 11 του Ν. 3691/2008, για τις συναλλαγές των οποίων τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν τα προσήκοντα μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα άρθρα 12 ή 19 του ανωτέρω νόμου και τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος».

Με λίγα λόγια η απάντηση ήταν: στοιχεία... γιοκ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου