Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

Υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Χαλκιδέων για την ανθρωπιστική κρίση

Ξεκινά από τη Δευτέρα 20/4/2015 η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Χαλκιδέων για ένταξη όσων συμπολιτών μας αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, στη ρύθμιση του Νόμου 4320/2015, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β’) - (Λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης) .
H ανωτέρω  Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά στην παροχή αγαθών σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και συγκεκριμένα:
1.Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
2.Επίδομα ενοικίου και
3.Επιδότηση σίτισης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ από τις 20/4/2015 έως και τις 20/5/2015, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για τις σχετικές προϋποθέσεις ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, μόνο σε περίπτωση που στερούνται πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ειδικότερα, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι αρμόδια για:
α. Την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες που απευθύνονται σε αυτά σχετικά με τις ρυθμίσεις του Νόμου, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
β. Τη στήριξη των πολιτών που στερούνται πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διαδικασία υποβολής της αίτησης.
γ. Την παραλαβή αιτημάτων επανεξέτασης απορριφθεισών αιτήσεων, τη συγκέντρωση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ και την αποστολή τους στην Επιτροπή Κρίσης των αιτημάτων επανεξέτασης.
δ. Την παραλαβή και διάθεση, στους πολίτες που έχουν επιλεγεί ως δικαιούμενοι της παροχής του άρθρου 3 του Ν. 4320/2015, των ηλεκτρονικών καρτών σίτισης
ε. Την υποδοχή παραπόνων από τους πολίτες, τα οποία διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος (παρ.8 του άρθρου 6 της ΚΥΑ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου