Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Εξεύρεση λύσης υπέρ των εργαζομένων

 
 Όπως γνωρίζετε έπειτα από συνάντηση και εκτενή συζήτηση, που είχαμε μαζί σας για το θέμα   των 30 περίπου εργαζομένων στο Δήμο ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  - ΔΙΡΦΥΩΝ, έχει τελματώσει εδώ και 45 μήνες περίπου και οι εν λόγω εργαζόμενοι βρίσκονται σε ιδιότυπη ομηρία (ούτε εργαζόμενοι, ούτε απολυμένοι).
  Παρά  τις διαβεβαιώσεις που μας δώσατε για εξεύρεση λύσης υπέρ των εργαζομένων, το θέμα εξακολουθεί να είναι τελματωμένο με διάφορους «παράγοντες» να αποτελούν τροχοπέδη για την λύση του προβλήματος μυστηριωδώς.

   Σας υπενθυμίζουμε ότι και από τα έγγραφα  που έχουμε  καταθέσει στο Υπουργείο σας , ότι έχει εκδοθεί ΦΕΚ για την τοποθέτηση  στο Δήμο ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ – ΔΙΡΦΥΩΝ ,που ουδέποτε δεν ανακλήθηκαν.
  Γνωμοδότηση του ΣΤ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (194/28-5-2013), η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη, που αφορά την κατάταξη σε θέσεις  του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, προσωπικού μεταφερόμενου από λυθείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις.
  Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση « ο Δήμαρχος ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ – ΔΙΡΦΥΩΝ και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου δημοτικού προσώπου  δημοσίου δικαίου του Δήμου τούτου δεν νομιμοποιούνται  να αρνηθούν την έκδοση και δημοσίευση των πράξεων κατάταξης σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου  και του Ν.Π.Δ.Δ. του προσωπικού που με αρθμ. 61 και 62/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου μεταφέρθηκαν σε αυτά από τις λυθείσες   ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ και τις επιχειρήσεις ΔΗΚΕΜΕ και ΔΕΚΕΔΙ».
  Ο τότε  Δήμαρχος χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους δεν έκανε δεκτή την απόφαση την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και με διάφορες προσφυγές προσπάθησε να ακυρώσει.
   Παρόλα αυτά με προσφυγές εργαζομένων ακυρώθηκαν διάφορες προσπάθειες του τότε Δημάρχου και παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις και το ΦΕΚ που είναι υπέρ των εργαζομένων.
  Αναμένουμε άμεση παρέμβασή σας για επίλυση της αδικίας που υφίστανται οι εργαζόμενοι, με δεδομένο ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν την αμέριστη στήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων (Εργατικό Κέντρο – Δήμου και Περιφέρεια κ.λ.π.).
  Για οποιαδήποτε πρόσθετη  πληροφόρηση είμαστε στη διάθεσή σας.


                                   Για το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου