Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

«ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΕΛΠΙΔΑΣ»: Ανακοινώθηκαν έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί από το 2018 (δελτιο τύπου)

Η προγραμματισμένη & επίσημη επίσκεψη Υπουργού στην Πρωτεύουσα ενός Νομού είθισται να συνοδεύεται με την ανακοίνωση σημαντικών αναπτυξιακών έργων της ευρύτερης περιοχής.

Πρόσφατα (7 Ιουλ 2020) ο Υπουργός Εσωτερικών της Χώρας επισκέφτηκε την Χαλκίδα, έχοντας προσκαλέσει όλους τους Δημάρχους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να ανακοινώσει Νέα σημαντικά Έργα υποδομής πολλών εκατομμυρίων.

Για τον Δήμο Χαλκιδέων ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε τα παρακάτω έργα, τα οποία απέσπασαν τον θαυμασμό και τα εγκωμιαστικά σχόλια της Δημάρχου Χαλκιδέων.

Βελτίωση Προσβασιμότητας Αγροτικής οδού Λουκισίων, προϋπολογισμού 525.605,12 €.
Συμπληρωματικά ‘Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων Χαλκίδας προϋπολογισμού 1.480.000 €.
Αναβάθμιση Βιολογικού και διαχείριση Αστικών Λυμάτων Χαλκίδας προϋπολογ. 3.290.000 €
Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 1.468.000 €.
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αυλίδας προϋπολογισμού 1.305.000 €.

Σύνολο προϋπολογισμού: 8. 068.605,12 €


Συγχαρητήρια!!!!! Ο Υπουργός ανακοίνωσε το έτος 2020 έργα υποδομής που είχαν σχεδιαστεί, μελετηθεί, ενταχθεί και είχε εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από το έτος 2018.

Και για του λόγου το αληθές:
Βελτίωση Προσβασιμότητας Αγροτικής οδού Λουκισίων, προϋπολογισμού 525.605,12 €.

Το έργο επιλέχθηκε, μελετήθηκε και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» το έτος 2018 και εντάχθηκε στο Τεχνικό πρόγραμμα & στον Προϋπολογισμό 2019, τον οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή καταψήφισε.

Συμπληρωματικά ‘Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων Χαλκίδας προϋπολογισμού 1.480.000 €.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» Ι, την Άνοιξη του έτους 2019, με την αριθμ.17550/12-3-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και παραδόθηκε στην νέα Δημοτική Αρχή, έτοιμο για Δημοπράτηση, τον ΣΕΠΤ του έτους 2019. Αφορά έργα στις Δημοτικές Ενότητες Αυλίδας και Ανθηδώνας (Το Ρέμα απέναντι από το Γήπεδο Δροσιάς που αποτελεί Εστία Μόλυνσης).
Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού και διαχείριση Αστικών Λυμάτων Χαλκίδας, προϋπολογισμού 3.290.000 €.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ΙΙ, με την αριθμ. 56271/11 ΟΚΤ 2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Αφορά σε τρία(3) σημαντικά υποέργα της ΔΕΥΑΧ:

α) ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΣΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ, προϋπολογισμού 550.000 €. Δημοπρατήθηκε τον ΔΕΚΕΜΒ. 2018. Ήδη έχει ανάδοχο και εκτελείται.

β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, προϋπολογισμού 2.580.000 € +619.200 ΦΠΑ. Έχει ήδη ανάδοχο. Τον ΣΕΠ. Του έτους 2019 παραδόθηκε στην Νέα Δημοτική Αρχή έτοιμο για Δημοπράτηση.

γ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας προϋπολογισμού 160.000 € +38.400 ΦΠΑ. Έχει ήδη ανάδοχο. Τον ΣΕΠ. του 2019 παραδόθηκε στην Νέα Δημοτική Αρχή έτοιμο για Δημοπράτηση.


Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 1.468.000 €.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» Ι, με την αριθμ. 6058/29 ΙΑΝ 2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Αφορά σε πέντε(5) σημαντικά υποέργα της ΔΕΥΑΧ:

α) ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΟΥ (Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων), προϋπολογισμού 665.000 €.

β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ (Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων), προϋπολογισμού 362.000 €.

γ) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ, προϋπολογισμού 80.000 €.

δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Προμήθεια Η/Ζ Δήμου Χαλκιδέων), προϋπολογισμού 310.000 € + 74.400 ΦΠΑ =384.400 €.

ε) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, προϋπολογισμού 51.000 €.

Το σύνολο του έργου έχει ανάδοχο. Τον ΣΕΠ 2019 ήταν όλα έτοιμα για Δημοπράτηση.


Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αυλίδας προϋπολογισμού 1.305.000 €.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» το 2018 και αφορά την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Βαθύ τον Φάρο και την Παραλία Αυλίδας και σήμερα έχει ήδη Δημοπρατηθεί.Όλα τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στον Προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος συντάχθηκε από την Δημοτική Αρχή Χρ.Δ.Παγώνη. Ο Προϋπολογισμός αυτός εγκρίθηκε σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, αφού πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις.


Μετά από τα παραπάνω εύλογα διερωτάται κανείς:

Ποια νέα έργα, στ΄αλήθεια, εξαγγέλθηκαν;

Έργα που ήδη είναι δημοπρατημένα και εκτελούνται;

Είναι δυνατόν να αναφέρονται τέτοιες «ανακρίβειες» προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες των κρατούντων; (Φυσικά με το αζημίωτο).

Την Δημοτική Περίοδο 2014 – 2019 η Δημοτική Αρχή Χρ. Δ. Παγώνη σχεδίασε το μέλλον της περιοχής μας με σημαντικά έργα υποδομής για τα οποία εξασφάλισε όλες τις αναγκαίες πιστώσεις. Όσο κακόπιστος κι αν είναι κανείς, όσα επικοινωνιακά παιχνίδια κι αν παιχτούν δεν αλλάζουν τα γεγονότα. Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές τα έργα που εκτελούνται σήμερα και όσα εκτελεστούν τα επόμενα χρόνια στον Δήμο Χαλκιδέων θα φέρουν ανεξίτηλα την σφραγίδα της Δημοτικής Αρχής 2014 -2019.

Και γι’αυτό είμαστε υπερήφανοι.!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου