Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Συνεργασία μεταξύ του Τμήματος ∆ιαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ και του ΟΛΝΕ

Μία πολυδιάστατη συνεργασία ξεκινά, ανάμεσα στο Τμήμα ∆ιαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας και στον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ Α.Ε.). 

Υστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στα γραφεία του Οργανισμού, στη Χαλκίδα στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Σπυρίδων Γεροντίτης, Πρόεδρος ΟΛΝΕ, Χαράλαμπος Μανιάτης, ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΟΛΝΕ, Καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Κοσμήτωρ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος του Τμήματος ∆ιαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Τσιτσάκης του ιδίου Τμήματος. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να προωθήσουν από κοινού δράσεις όπως η πρακτική άσκηση και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών του Τμήματος στον Οργανισμό, οι ομιλίες στελεχών
του Οργανισμού στο Τμήμα, η συνδρομή του Τμήματος στις ανάγκες του Οργανισμού σε εφαρμοσμένες μελέτες, σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικής του ανάπτυξης, καθώς και στην μεσοσταδιοδρομική εκπαίδευση των στελεχών του. 

Περαιτέρω, οι δύο φορείς θα μελετήσουν αλλά και με δράσεις τους θα συμβάλλουν, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Νομό Ευβοίας.
Επιδίωξη είναι η εγκαθίδρυση μίας επωφελούς αμφίδρομης σχέσης, η οποία από τη μια πλευρά θα τονώσει την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος ∆ιαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και τη σταδιοδρομία των αποφοίτων του, και από την άλλη θα συνδράμει ουσιαστικά τον Οργανισμό Λιμένων του Νομού Ευβοίας να υλοποιήσει το σημαντικό στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονήσει για τις δραστηριότητές του στο Νομό Ευβοίας.
Η γόνιμη συνέργεια μεταξύ των δύο μερών αναμένεται να αποτελέσει θετικό έναυσμα για την εξάπλωση των συνεργασιών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία του Νομού Ευβοίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου