Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Αυτά είναι τα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων από τη φυσική καταστροφή στην Εύβοια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:
Η Ελληνική Κυβέρνηση, σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από τις ανακοινώσεις που πραγματοποίησε σχετικά με τις στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή στην Εύβοια ανακοινώνει σήμερα, συνεπής προς τις δεσμεύσεις της, την υλοποίηση των κάτωθι παρεμβάσεων:
Αναστολή όλων των Φορολογικών Υποχρεώσεων: Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1189/14-8-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την αναστολή, στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων, μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου 2021, πληρωμής όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα.
Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή:Εκδόθηκε άμεσα η υπ’ αριθμ. 51138/12-8-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιχορήγηση του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ύψους 300.000 €, και του Δήμου Χαλκιδέων, ύψους 300.000 €, για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων ποσού 600 € σε οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά που έχει πληγεί η κύρια κατοικία τους, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους.
Αποζημιώσεις σε υποδομές: Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 50883/11-8-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Δήμου Χαλκιδέων με το ποσό των 700.000 € από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες. Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 50879/11-08-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το ποσό των 500.000 € από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
Αποζημιώσεις σε αγρότες: Προχώρησε, μέσω του ΕΛΓΑ, η άμεση καταγραφή ζημιών, ώστε να δοθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσον αφορά τις μη ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές, οι οποίες αφορούν σε φυτικό, πάγιο και αποθηκευμένο κεφάλαιο, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.Οι ασφαλιστικά καλυπτόμενες και μη ζημιές που αφορούν τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, αρχικά εκτιμώνται στο 1.400.000 €.
Εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί: Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 161 Α’ 22-08-2020), η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος. Η ενίσχυση αυτή ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 € ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των 8.000 € ανά επιχείρηση. Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.
Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες: Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την οριοθέτηση περιοχών και τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες σε κτίρια της περιοχής. Ταυτόχρονα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να δέχονται δηλώσεις από επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη θεομηνία (μέχρι και τις 11/9/2020), ώστε να ακολουθήσει η επεξεργασία των στοιχείων και, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να προωθηθούν προς το Υπουργείο Οικονομικών, για να προχωρήσει άμεσα η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.
Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής:Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες σε κτίρια της περιοχής. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να καταγράφουν και να δέχονται σχετικά αιτήματα. Το συντομότερο θα ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία και θα ξεκινήσει και η διαδικασία έκδοσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών.
Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των Δήμων που έχουν πληγεί: Σχεδιάζεται μια σειρά ρυθμίσεων από τις Τράπεζες, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων των περιοχών της Εύβοιας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα συνεργασίας τους, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα το αντιμετωπίσει κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και την έκταση της ζημίας κάθε δανειολήπτη, καθώς και τις ευχέρειες ρυθμίσεων και διευκολύνσεων που παρέχονται.
Επιχειρήσεις των Δήμων που έχουν πληγεί θα συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ, ώστε να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση η ρευστότητά τους: Έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ που θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, ειδικά για τις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και τις Δημοτικές Ενότητες Ληλαντίων και Νέας Αρτάκης, να μην απαιτείται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα η μείωση ποσοστού τζίρου και η χρήση ταμειακής μηχανής. Συμπερασματικά, με την άμεση εφαρμογή όλων των παραπάνω μέτρων, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, έμπρακτα, ότι υλοποιεί συντονισμένα, με ταχύτητα, συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πρωτοφανούς καταστροφής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου