Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Καταπέλτης η Αυτοψία της Κτηματικής για την παράνομη αμμοληψια στον Σαρανταπόταμο!! Μεγάλες οι ευθύνες των υπηρεσιών της Περιφέρειας!! (ΔΕΙΤΕ)

Αποκαλυπτική είναι η αυτοψία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας που επιβεβαιώνει  τις δημοσιευμένες και ραδιοφωνικές καταγγελίες μας, αναγνωρίζει πλήθος παράνομων ενεργειών και επιρίπτει ευθύνες στις Υπηρεσίες της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας!!


Δείτε τα δημοσιεύματα...

https://www.eviatoday.news/2020/02/blog-post_34.html#more

https://www.eviatoday.news/2020/04/blog-post_20.html#more

https://www.eviatoday.news/2020/05/blog-post_56.html#more

Και παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις μας ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. Ευβοιας αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Κελαιδίτης "αγρόν ηγόρασαν", στην ουσία ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟ (SICAP) KAI ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΟ (ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ) να αντλούν ΠΑΡΑΝΟΜΑ δεκάδες τόννους ποταμίσιας άμμου!!

Εκτεθιμένος και ο Δήμαρχος Ερετρίας αφού "οταν του κοινοποιήθηκαν οι καταγγελίες κατά την διάρκεια δημοτικού συμβουλίου δήλωσε οτι ...παρακολουθεί το έργο"!!
Ομως Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΑΓΟΡΑΖΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΑΜΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΟ με βάσει σχετικά τιμολόγια!!
Στην ουσία ο Δήμος Ερετρίας λειτούργησε ως ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΣ!!

Τώρα πλέον τον λόγο εχουν Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΟ ΣΔΟΕ, και κάθε άλλη Κεντρική Υπηρεσία στις οποίες εχει κοινοποιηθεί η καταγγελία μας!!

Αλήθεια, κε Κηλίφη και κα Χατζηπάκου ποιοί ηταν οι επιβλέποντες μηχανικοί και τι επίβλεψη έκαναν;

Το τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο ενα χρόνο πρίν κε Μαυροματάκη εκανε ΑΥΤΟΨΙΑ και κατέγραψε την παρανομία, ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΠΗΡΕ; 

Αρχίζει να ...ξηλώνεται το  πουλόβερ!!!

Δείτε την αυτοψία ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ και τις παρανομίες που περιγράφει....


ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                          

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ   ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                         
& ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ                           ΠΡΟΣ: 1. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών                           
                                                                                    34100 Χαλκίδα
Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας                                           2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
 Ταχ. Δ/νση    : Μεσσαπίων 10                                         Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ταχ. Κώδικας  : 341 00 Χαλκίδα                                  α.  Δ/νση Τεχνικών Έργων
Πληροφορίες  : Προκάκης Δ.-Γραμματικού Ε.                    Χαϊνά 102-34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλέφωνο      : 2221353300-12                                  β. Τμ.Περιβάλλοντος & Υδρ/μίας
Fax                : 2221353309                                           Χαϊνά 93-34100 Χαλκίδα
e-mail:syzefxis@2495.syzefxis.gov.gr                          3. Δ.Ο.Υ Χαλκίδας
                                                                                    34100 Χαλκίδα
                                                                                 4. A.T. Ερέτριας 
                                                                                    34008 Ερέτρια
                                                                                 5. κ. Κων/νο Συρμακέζη
                                                                                    (δια του Α.Τ. Ερέτριας)
                                                                     
                                                                     ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  «Αμμοληψία – λήψη και επεξεργασία αδρανών υλικών από την κοίτη του
              χειμάρρου ''Σαρανταπόταμού'', ΔΕ Αμαρύνθου, Δήμου Ερέτριας»

ΣΧΕΤ: Η από 25-05 2020 δημοσιογραφική καταγγελία Μ. Παπαμακάριου και Σια Ο.Ε (ΡΑΔΙΟ 1)

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας διαβιβάζουμε την από 04-08-2020 Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, που συντάχθηκε ύστερα από αυτοψία που διενεργήθηκε την 04-06-2020 στο χείμαρρο Σαρανταπόταμο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός της κοίτης του υδατορέματος έχει πραγματοποιηθεί απόληψη και συλλογή υλικού ποτάμιων αποθέσεων (άμμου, χαλίκων και κροκαλών) και συγκεκριμένα:
1. Βρέθηκαν συγκεντρωμένοι και μετρήθηκαν σε διάφορες θέσεις εντός της φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Κωνσταντίνου Ι. Συρμακέζη, που διατηρεί μονάδα ΑΕΚΚ στην περιοχή, όγκοι απολήψιμου ποταμίσιου υλικό, συνολικής ποσότητας 11.222,46 κ.μ., όπως αναλυτικά εμφαίνονται στην προαναφερόμενη Ε.Α. (περιοχές 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13, 16,17), που κατά τους ισχυρισμούς του, προέρχονται από το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ", με φορέα τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας και Ανάδοχο την SICAP A.T.E.
    Το γεγονός αυτό όπως επιβεβαιώνεται και με το από 13-01-2020 Υπόμνημα της SICAP A.T.E., από το οποίο προκύπτει ότι σε εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης και σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.2939/2001, προέβη σε σύναψη του από 16-07-2019 ιδιωτικού συμφωνητικού για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), με αντισυμβαλλόμενο τον κ. Συρμακέζη  Κων/νο, νόμιμα αδειοδοτημένο «Διαχειριστή», ο οποίος ανέλαβε την υποχρέωση μεταφοράς  των ΑΕΚΚ από τον τόπο του έργου.
2. Όπως προκύπτει από τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ως άνω Έργου,  ποσότητα 39.095,24 κ.μ. ποταμίσιου υλικού (παρ.2 -Εκσκαφές), που προήλθε από την εκβάθυνση-διαπλάτυνση της κοίτης μεταφέρθηκαν (περίσσεια υλικού), ενώ  ποσότητα 32.969,24 κ.μ., που προήλθε από την εκβάθυνση-διαπλάτυνση της κοίτης (παρ.1-Εκσκαφές) επαναχρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του έργου (παρ.5-Επιχώσεις).
3. Διαπιστώνεται έλλειμμα υλικού 39.059,24-11.222,46=27.836,78 κ.μ.
      Η Κτηματική Υπηρεσία, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, έχει αρμοδιότητα, για τη διαχείριση του υλικού των αμμοληψιών από τις κοίτες των υδατορεμάτων καθώς αυτό αποτελεί κοινόχρηστο αγαθό, που προορίζεται για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού και το οποίο διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα του δ/γματος 11/12-11-1929 (Α' 399), όπως ισχύει, βάσει των οποίων εκποιείται κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, όπως επανειλημμένως έχουμε ενημερώσει τόσο τη Δ.Τ.Ε. όσο και τους Δήμους της ΠΕ Εύβοιας και σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί απόβλητο που μπορεί να διατίθεται σε φορείς Διαχείρισης Υλικών Ανακύκλωσης.             
      Δεν έχουν καθορισθεί θέσεις αμμοληψίας στο χείμαρρο Σαρανταπόταμο, από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 100 του Π.Δ.284/1988, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν.1219/1938, των παρ.5 και 6 του άρθρου 33 Ν.1473/1984, της παρ.1 του άρθρου 49 Ν.1416/1984 και της παρ. 10 του άρθρου 7 Ν.2307/1995, όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν καθώς και της εκδοθείσας εξουσιοδοτικής απόφασης 42279/24-11-1938  (Β' 267) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.12285/12-02-2014 (Β' 348) κ.υ.α., που προϋποθέτει και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων, τηρουμένων των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει χορηγηθεί και καμμία άδεια αμμοληψίας σε τρίτους.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε:
α. Τον κ. Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου
β. Την  Δ/νση Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. Εύβοιας,
ι. ως φορέας εκτέλεσης του έργου σε συνεννόηση με τον κ. Κων/νο Συρμακέζη, στη μονάδα ΑΕΚΚ του οποίου εναποτέθηκε το απολήψιμο από το έργο ποταμίσιο υλικό, να παραδώσουν στην Υπηρεσία μας, προς εκποίηση, την περίσσεια ποσότητα υλικού εκ 11.222,46 κ.μ.,   
ιι. ως αρμόδιας Υπηρεσίας για την αστυνόμευση και την προστασία των ρεμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους (ν.4258/2014 (Α' 94), Ν.4555/2018 (Α' 133) και της αριθμ.198036/4616/11-09-2018 απόφασης του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας), να προβεί σε ενέργειες των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της,  δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη αμμοληψία χωρίς όρους και περιορισμούς ενδεχομένως να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη δίαιτα των νερών του υδατορέματος, στα παρακείμενα τεχνικά έργα καθώς και στις παρόχθιες ιδιοκτησίες.
γ. Το Α.Τ. Ερέτριας να εντείνει την αστυνόμευση στην περιοχή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 3 του Α.Ν.1239/1938, καταγγέλλοντας αρμοδίως κάθε παρατηρούμενη περίπτωση παράνομης αμμοληψίας, η οποία πέραν της υποβάθμισης του οικοσυστήματος επιφέρει και οικονομική ζημία στο Δημόσιο, αφού το υλικό αυτό αποτελεί δημόσιο φυσικό αγαθό, για την απόληψη του οποίου, μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και της έκδοσης της σχετικής άδεις, απαιτείται η καταβολή τιμήματος υπέρ του Δημοσίου είτε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αυτό από Αναδόχους δημοσίων έργων είτε από ιδιώτες για εμπορικούς σκοπούς.
δ. Το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, ΠΕ Εύβοιας να προβεί σε τυχόν ενέργειες των αρμοδιοτήτων του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
ε. Τη Δ.Ο.Υ Χαλκίδας για τον φορολογικό έλεγχο  της επιχείρησης του κ. Συρμακέζη Κωνσταντίνου του Ιωάννη και της Βασιλικής, με ΑΦΜ 126401593 (ΔΟΥ Χαλκίδας), με κύρια δραστηριότητα εργασίες κατεδάφισης και δευτερεύουσες λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών, εργασίες χειρισμού μηχ/των κατασκευών κ.λ.π.,  με έδρα το Αμάρυνθο, θέση ''Λούτσα  Φυγόνδρα'', ΤΚ 34006, ως προς τη νομιμότητα της προμήθειας και εμπορίας υλικού αμμοληψιών, όπως άμμου, αμμοχώματος, λίθων, χαλίκων, αμμοκροκάλης και άλλων συναφών υλικών, διότι όπως έχει γνωστοποιηθεί με την καταγγελία αυτός προβαίνει σε εμπορία ποτάμιου υλικού και να μας ενημερώσει σχετικά για τα αποτελέσματα του ελέγχου προκειμένου να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες.

Συν/να                                                                           Η   Προϊσταμένη της
Η από  04-08-2020 Ε.Α                                           Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας                                                                                 
                                                                                        Μπούρικα Αθηνά
                                                                                     Αγρ.Τοπ. Μηχ/κός ΠΕ/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
(με συν/νη την από 04-08-2020 Ε.Α.)

1. Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
    Γεν. Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ
    Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
    Τμήμα Επιθεώρησης Περιβ/ντος
    Λεωφ. Μεσογείων 119 -Αθήνα 10192
2. Δήμος Ερέτριας
    Τεχνικές Υπηρεσίες
    34008 Ερέτρια
3. Μ. Παπαμακάριος και ΣΙΑ Ε.Ε.
    email: radio981@otenet.gr
    Χαϊνά 7-9
    34100 Χαλκίδα                      
4. ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. (για την ενημέρωσή της ως προς τα αναφερόμενα στα
                          με α.π.1622/13-05-2020 και με α.π.1651/18-06-2020 έγγραφά της)
    Ιατρίδου 8 - 34100 Χαλκίδα


ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

των υπαλλήλων της Κ.Υ. Ευβοίας Δημητρίου Προκάκη και Ελευθερίας Γραμματικού, τοπογράφων μηχανικών

ΘΕΜΑ: Έλεγχος καταγγελίας για αυθαίρετη λήψη και επεξεργασία αδρανών υλικών από την κοίτη του χειμάρρου "Σαρανταπόταμου" Αμαρύνθου από τον Kων/νο Συρμακέζη, χωματουργό, που διατηρεί μάντρα επεξεργασίας αδρανών, σε όμορο του ποταμού χώρο, στο ύψος της Άνω Βάθειας (συν/νες ΕΓΣΑ'87: χ= 491027, y=4250915).

ΣΧΕΤ: Η από 25-5-2020 καταγγελία του δημοσιογράφου Χαλκίδας Μ. Παπαμακάριου που έλαβε από την Υπηρεσία μας αρ.πρωτ. 36997/27-5-2020.

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής καταγγελίας οι κάτωθι υπάλληλοι της Κ.Υ. Ευβοίας Δημήτριος Προκάκης και Ελευθερία Γραμματικού, τοπογράφοι μηχανικοί ΠΕ/Α’ και ΤΕ/Α' αντιστοίχως μεταβήκαμε στην επίμαχη περιοχή την 4-6-2020, και αποτυπώσαμε φωτογραφικά και τοπογραφικά την μάντρα επεξεργασίας αδρανών υλικών κ. Συρμακέζη Κων/νου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην μέτρηση των συσσωρευμένων όγκων των υλικών που κατά την εκτίμησή μας προέρχονταν από την κοίτη του ποταμού. Το παρακάτω γενικό τοπογραφικό που συντάξαμε καταδεικνύει με χρώματα τις θέσεις αυτών των υλικών (εικ.1) : 


Για τις παραπάνω επιμέρους ενότητες υλικών ανάλογα με το σχήμα τους και τα ύψη της βάσης και της κορυφής τους, υπολογίστηκε ο όγκος τους. Με το σύγχρονο τοπογραφικό GPS που χρησιμοποιήσαμε, η ακρίβεια στα υψόμετρα είναι της τάξης 2-3 εκατοστών.

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί, ότι η δραστηριότητα στην εξεταζόμενη μάντρα είναι συνεχής, τόσο κατά το διάστημα του έργου διευθέτησης της κοίτης του ποταμού "Σαρανταπόταμου" όσο και πιο πριν. Αυτά που μετρήσαμε κατά την αυτοψία μας την 4-6-2020, αποτελούν πιθανότατα ένα μόνο μέρος των υλικών που αποθηκεύτηκαν, καθαρίστηκαν, που έγινε η διαλογή τους σε κατηγορίες (άμμο, χαλίκια, κροκάλες, κλπ) και που πιθανόν διοχετεύτηκαν στο εμπόριο (βλέπε για παράδειγμα την αρ.πρωτ.2057/26-2-2020 Σύμβαση με τον Δήμο Ερέτριας για προμήθεια αδρανών υλικών για κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας -με ποταμίσιο υλικό όπως διευκρινίζει η Σύμβαση.

Ι. Από φωτογραφίες που φέρουν ημερομηνία λήψης 1-10-2019 και περιέχονται στην καταγγελία Παπαμακάριου, είναι δυνατόν να αντιληφθούμε την διαχρονική μεταβολή κάποιων όγκων απολήψιμου υλικού από το ποτάμι, εντός της μάντρας Συρμακέζη όπως για παράδειγμα:

α) ότι οι όγκοι στις περιοχές 5,6,7,8,9 είχαν πολύ περισσότερο ποταμίσιο υλικό από ότι σήμερα (βλέπε εικ.2,3): 
όπου στην εικ.2 φαίνεται η άποψη των περιοχών 5,6,7 (αλλά και 8,9 που σήμερα έχουν σχεδόν "ταπεινωθεί") από ΒΑ, ενώ στην εικ.3, η άποψη των ίδιων περιοχών από ΝΔ.

β) ότι στην περιοχή 17, στα ανατολικά του φυσικού λόφου οι αποθέσεις έχουν συσσωρευτεί πάνω από ήδη σκαμμένο με όρυγμα τμήμα του φυσικού λόφου (βλέπε εικ.2, περ.17), αλλά και ότι στα δυτικά του λόφου, στην περιοχή 16 αναγνωρίστηκε επί τόπου το ίδιο φαινόμενο με εκσκαφές επί του φυσικού εδάφους, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των όγκων.

γ) ότι ποσότητες ποταμίσιου αμμοχάλικου είναι πιθανόν να έχουν τοποθετηθεί και στην διάστρωση του νότιου τμήματος της μάντρας Συρμακέζη προκειμένου να δημιουργηθεί η σημερινή επιφάνεια "εργασίας" επί της οποίας έχουν αποτεθεί οι όγκοι αμμοχάλικου: Οι δορυφορικές φωτογραφίες GoogleEarth από το 2015 έως το 2018 και οι αεροφωτογραφίες του Κτηματολογίου περιόδου λήψης 2007-9 και 2015-16 δείχνουν την χωρική εξέλιξη της μάντρας Συρμακέζη, που αρχικά καταλάμβανε έναν τριγωνικό χώρο εκτάσεως 4-5 στρεμμάτων στο βόρειο τμήμα της σημερινής μάντρας και δυτικά του μικρού λόφου, μέχρι τον διακρινόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα τοίχο (ανάμεσα στο ποτάμι και τον λόφο και κάτω από τις θέσεις 11,12). Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε και το ανατολικό τμήμα του λόφου ενώ μέχρι και τον Ιούνιο του 2018 δεν είχε επέλθει η χωρική επέκταση της μάντρας προς νότο στα σημερινά της όρια. Σήμερα ο συνολικός εμφανής χώρος δραστηριότητας της μάντρας (κάποια σημεία στα ανατολικά της όρια δεν φέρουν περίφραξη) είναι περί τα 20 στρέμματα, ενώ το προσφάτως διαμορφωμένο και περιφραγμένο νότιο τμήμα της μάντρας εμβαδού μαζί και με τον εντός της δρόμο και πέριξ των αποθέσεων 1-9 έχει επιφάνεια 5.5 στρέμματα. Η έλλειψη όμως συγκεκριμένων στοιχείων, όπως από πού έχουν προέλθει τα υλικά αυτά και πότε διαστρώθηκαν (εάν είναι στην συγκεκριμένη περίοδο εξέλιξης του έργου στον Σαρανταπόταμο), το πάχος τους, κλπ, δεν μπορεί να οδηγήσει σε προσδιορισμό συγκεκριμένων όγκων.

δ) στην καταγγελία του κ. Μ. Παπαμακάριου δεν λείπουν εκείνες οι ενδείξεις για υπέρμετρη λήψη ποταμίσιου υλικού από τον ποταμό Σαρανταπόταμο, τόσο στην περιοχή του έργου (βλέπε φωτογραφία με τον αγωγό των λυμάτων που αποκαλύφθηκε επί της κοίτης του ποταμού Σαρανταπόταμου μετά την απόληψη υπερβολικών ποσοτήτων αμμοχάλικου από το σημείο αυτό), αλλά και πέραν των ορίων του έργου (βλέπε καταγγελία Στέφανου Γεωργίου με αναφορά στον κ. Συρμακέζη).

ΙΙ. Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν με την καταγγελία και μετέπειτα προκύπτουν:

α) από το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ", με φορέα τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας και Ανάδοχο την SICAP A.T.E., το βασικότερο στοιχείο που καταδεικνύει την απομάκρυνση χιλιάδων κυβικών μέτρων υλικού από την κοίτη του ποταμού για "εκβάθυνση - διαπλάτυνση" και τίθεται το ζήτημα που βρίσκονται σήμερα και ποια η διαχείρισή τους, είναι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου, από τον οποίο προκύπτει ότι ποσότητα 39.095,24 κ.μ. ποταμίσιου υλικού (παρ.2 -Εκσκαφές), που προήλθε από εκβάθυνση-διαπλάτυνση της κοίτης μεταφέρθηκαν ενώ ποσότητα 32.969,24 κ.μ., που προήλθε από την εκβάθυνση-διαπλάτυνση της κοίτης (παρ.1-Εκσκαφές) επαναχρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του έργου (παρ.5-Επιχώσεις).

β) από το αριθμ.82411/462/12-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/τμ.Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας, ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας αυτής (στα πλαίσια περιβαλλοντικού ελέγχου) στη θέση που λειτουργεί η μονάδα, ιδιοκτησίας Συρμακέζη Κων/νου (18-09-2019) διαπιστώθηκαν, εκτός της αδειοδοτημένης έκτασης της μονάδας, ι. αποθέσεις υλικών εκσκαφής (βράχοι χώμα) και σωροί αποθέσεων υλικών κατεδαφίσεων μικρής ποσότητας (τούβλα, πλακάκια, σκυρόδεμα) και ιι. μεγάλες ποσότητες από ποταμίσιο υλικό (αμμοχάλικο) σε σωρούς ύψους τάξης 2μ.-3μ., προερχόμενες, κατά δήλωση του κ. Συρμακέζη από εργασίες που εκτελούνται στον χείμαρρο Σαρανταπόταμο, στα πλαίσια τεχνικού έργου διευθέτησης που έχει αναλάβει η Περιφέρεια, με ανάδοχο τη SICAP, προς την οποία είχε εκμισθώσει γήπεδο ιδιοκτησίας του, για την προσωρινή εναπόθεση των υλικών απόληψης από το ποτάμι.

Σύμφωνα με το από 13-01-2020 Υπόμνημα της SICAP A.T.E., για παροχή εξηγήσεων επί της ως άνω από 18-09-2019 Έκθεσης αυτοψίας, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι σε εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης και σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.2939/2001, προέβη σε σύναψη του από 16-07-2019 ιδιωτικού συμφωνητικού για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), με αντισυμβαλλόμενο τον κ. Συρμακέζη Κων/νο, νόμιμα αδειοδοτημένο «Διαχειριστή», ο οποίος ανέλαβε την υποχρέωση μεταφοράς των ΑΕΚΚ από τον τόπο του έργου προς την μονάδα του και επομένως ο μόνος υπεύθυνος για την εναπόθεση των ΑΕΚΚ εντός της αδειοδοτημένης εδαφικής έκτασης είναι ο «Διαχειριστής» Κ. Συρμακέζης.

γ) από τις ποσότητες υλικού που έχει δηλώσει ο ίδιος ο κ. Συρμακέζης στο Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. για το έτος 2019, προκύπτει ότι μεταφέρθηκαν από τη SICAP (Aνάδοχο του Έργου) προς την μονάδα του 61398 τόνοι χωμάτων από την κοίτη του ποταμού (οι ποσότητες στον πίνακα που ακολουθεί που αναφέρονται είναι σε τόνους, όπου 1 κυβ. μέτρο στεγνού αμμοχάλικου ζυγίζει 2.1 τόνους, οπότε έχουν εισέλθει περί τα 29.237 κ.μ. στην μονάδα Συρμακέζη το 2019): 

ΙΙΙ. Κατά την επιτόπια αυτοψία μας την 4-6-2020 στη μονάδα ιδιοκτησίας Συρμακέζη επιμετρήθηκαν 11.224 κ.μ. ποταμίσιου υλικού (άμμος-αμμοχάλικο-κροκάλες), όπως αναλυτικά παρουσιάζουμε τις μετρήσεις μας στις επόμενες παραγράφους.

ΟΓΚΟΙ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟΥ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ :
Δεν χωρά αμφιβολία ότι οι όγκοι που είδαμε και μετρήσαμε ήταν καθαρό ποταμίσιο υλικό, χωρίς προσμίξεις με ξένα υλικά (σκουπίδια, ερριμένους λίθους, κλπ υλικά), αξιοποιήσιμο και εμπορεύσιμο. Βρέθηκε επίσης κοσκινισμένη ποταμίσια άμμος στη θέση 10 που ήταν έτοιμη προς διάθεση στο εμπόριο και ήδη τμήμα της αρχικής της ποσότητας φαίνεται να είχε ήδη διατεθεί.

ΚΩΝΙΚΟΙ (ή σχεδόν κωνικοί) ΟΓΚΟΙ (περιπτώσεις 1,2,3,4,5,10,11) :

Ο τύπος υπολογισμού του όγκου ενός τέτοιου σχήματος, όταν γνωρίζουμε την ακτίνα (R) και το ύψος (Y) είναι ο εξής: ΟΓΚΟΣ=(Π * R2 * Y) / 3. Oπότε έχουμε τα εξής:

περιοχή 1: R=5.21 m. Y=3.30 m. ---> όγκος = 93.80 m3 TYΠΟΣ: αμμοχάλικο

περιοχή 2: R=4.29 m. Y=2.70 m. ---> όγκος = 52.03 m3 TYΠΟΣ: αμμοχάλικο

περιοχή 3: R=4.15 m. Y=2.60 m. ---> όγκος = 46.89 m3 TYΠΟΣ: κροκάλες

περιοχή 4: R=3.15 m. Y=1.40 m. ---> όγκος = 14.54 m3 TYΠΟΣ: αμμοχάλικο

περιοχή 5: R= 9.63m. Y=6.40 m. --> όγκος = 621.52 m3 TYΠΟΣ: αμμοχάλικο

περιοχή 10: R=5.55 m. Y=3.00 m. --> όγκος = 96.76 m3 TYΠΟΣ: άμμος καθαρή

περιοχή 11: R=2.95 m. Y=1.60 m.---> όγκος = 14.58 m3 TYΠΟΣ: αμμοχάλικο

"ΙΣΟΠΕΔΩΜΕΝΟΙ" ΟΓΚΟΙ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟΥ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ:
Στις επόμενες περιπτώσεις που εξετάζουμε, έχουμε όγκους που το άνω τους τμήμα είναι ισοπεδωμένο. Σε κάποιες περιπτώσεις σε αυτούς τους όγκους υπήρχε και δεύτερη στάθμη σε διαφορετικό ύψος. Κάθε τέτοια επιφάνεια υπολογίζεται ξεχωριστά ο όγκος της με αφετηρία τα υψόμετρα της επιφάνειας "εργασίας" της μάντρας στις θέσεις που αυτοί οι όγκοι εντοπίζονται. Έτσι ο όγκος (V) προκύπτει ως "βάση Χ ύψος", όπου "βάση" εννοείται η επιφάνεια κατάληψης (Ε) αυτών των όγκων αμμοχάλικου και το ύψος τους (Υ) προκύπτει ως η διαφορά των μέσων υψομέτρων της κάτω επιφάνειας (η σχεδόν επίπεδη επιφάνεια εργασίας της μάνδρας) και της άνω επιφάνειας του αμμοχάλικου όπως μετρήθηκε με το GPS. Επιπλέον, ειδή όλοι αυτοί οι όγκοι έχουν γύρωθεν επικλινή άκρα και οι επιφάνειες της βάσης τους είναι αναμενόμενα πιο μεγάλες σε εμβαδόν από τις άνω επιφάνειές τους, υπολογίσθηκε ο μέσος όρος των επιφανειών αυτών.

Σημείωση: σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία μας διαθέτει ψηφιακά όλο το τοπογραφικό υπόβαθρο βάσει του οποίου υπολογίσθηκαν οι όγκοι. Το υπόβαθρο αυτό είναι διαθέσιμο προς έλεγχο- επιβεβαίωση για κάθε σχετιζόμενο με την υπόθεση αυτή.

Έτσι λοιπόν, με βάση το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος που ακολουθεί (σχέδιο 2) έχουμε τα εξής στοιχεία:

Περιοχή 6: Eπιφάνεια=260.29 m2, Y=(30.79-26.95)=3.84 m. -----> όγκος =999.51 m3 TYΠΟΣ: αμμοχάλικο

Περιοχή 7: Eπιφάνεια=1358 m2, Y=(29.48-27.15)=2.33 m. -----> όγκος =3164.14 m3 TYΠΟΣ: αμμοχάλικο 


Περιοχή 8: πρόκειται για ράμπα που ξεκινά από την επιφάνεια εργασίας και καταλήγει στο πρώτο επίπεδο αμμοχάλικου. Ο όγκος υπολογίζεται όπως προηγούμενα διαιρούμενος όμως δια δύο αφού το σχήμα είναι το μισό, ως "σφήνα": E=64.17 m2, Y=(29.48-27.48)=2.01 m. -----> όγκος =128.34 / 2 = 64.17 m3 , TYΠΟΣ: αμμοχάλικο 


Περιοχή 9: πρόκειται για μικρές κωνικές αποθέσεις ποταμίσιου υλικού που έχουν ύψος μέχρι 1.40 μ. Η όλη επιφάνεια Νο.9 με την γαλάζια απόχρωση, έχει συνολικό εμβαδόν 207.32 τ.μ. (17.29 + 190.03 τ.μ.), και με μέσο εκτιμώμενο ύψος (για τον υπολογισμό των όγκων) 0.60 μ. είναι 124.39 κ.μ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΓΚΟΙ 
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ: 

Σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο η επιφάνεια Νο.13 έχει "διασπαστεί" σε τρεις υποπεριοχές για τον ευκολότερο υπολογισμό του όγκου του αμμοχάλικου που περιέχει: 


H περιοχή 13α είναι η ράμπα (σαν "σφήνα") που οδηγεί στην άνω επιφάνεια του όγκου αυτού. Ο όγκος της τα υπολογιστεί ως (εμβαδόν σε κάτοψη Χ ύψος)/2 = (137.18 Χ (31.73-28,60))/2 =(137.18 Χ 3.13)/2 = 429.37 / 2= 214.68 κ.μ.

H περιοχή 13β είναι μια σχεδόν ισόπεδη επιφάνεια εμβαδού 200.39 τ.μ., με άνω μέσο υψόμετρο 31.71, κάτω μέσο υψόμετρο 28.87 (άρα ύψος=2.84) και όγκο 2.84 Χ 200.39 = 569.10 κ.μ.

H περιοχή 13γ είναι μια σχεδόν ισόπεδη επιφάνεια εμβαδού 217.36 τ.μ., με άνω μέσο υψόμετρο 32.72, κάτω μέσο υψόμετρο 28.90 (άρα ύψος=3.82) και όγκο 3.82 Χ 217.36 = 830.31 κ.μ.

Σύνολο όγκων περιοχής Νο.13 (13α,13β,13γ)= 1614.09 κ.μ.

Σημείωση : ο όγκος της περιοχής 11 υπολογίστηκε στην σελ.4, ενώ οι όγκοι 12,14 δεν είναι αμμοχάλικο αλλά οικοδομικά μπάζα που δεν μας αφορούν.


ΟΓΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΟΦΟΥ με αριθμ.16,17 (στα βορειοανατολικά της εγκατάστασης Συρμακέζη):

Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε αυτήν την περιοχή, είναι ότι από εμφανή στοιχεία που παρατηρήθηκαν in situ (στο χώρο της αυτοψίας), ο λόφος, τοπικά και προ της επιχωμάτωσης, "σκάφτηκε" με σχεδόν κατακόρυφα πρανή, ώστε να διαμορφωθεί ένας εύκολος χώρος για την εναπόθεση των υλικών από το πάνω μέρος (δια του "φρυδιού" της εκσκαφής) και για την εύκολη αποκομιδή τους στο κάτω μέρος (στο οριζόντιο επίπεδο). Σκαριφηματικά αυτό απεικονίζεται ως εξής: 


Από την μέση άνω στάθμη (για επιφάνειες που έτσι και αλλιώς είναι σχεδόν οριζόντιες) και την μέση κάτω στάθμη, υπολογίζουμε το ύψος της εναπόθεσης, ενώ από την οριζόντια προβολή παίρνουμε την "μέση" κάτοψη, δια της τοπογραφικής μας αποτύπωσης και εκτιμώντας το μέσο "έσω" όριο της λαξευμένης παρειάς που δημιουργήθηκε με την εκσκαφή (το οποίο ωστόσο αν και δεν είναι άμεσα ορατό, εκτιμάται από τις όμορες ορατές λαξεύσεις επί του μητρικού εδάφους του λόφου αλλά και από κάποιες παλιές φωτογραφίες πριν την πλήρωση του χώρου με φερτό υλικό).

'Ετσι αναλυτικά για τις περιοχές 16 και 17 έχουμε τα εξής:

H περιοχή 16 έχει μέσο εμβαδόν 177.35 τ.μ. , άνω μέσο υψόμετρο 33.50, κάτω μέσο υψόμετρο 29.00 (άρα ύψος=4.50 μ.) και όγκο 4.50 Χ 177.35 = 798.07 κ.μ. : 

H περιοχή 17 έχει μέσο εμβαδόν 386.59 τ.μ. , άνω μέσο υψόμετρο 36.60, κάτω μέσο υψόμετρο 27.50

(άρα ύψος=9.10 μ.) και όγκο 9.10 Χ 386.59 = 3517.97 κ.μ. :

Στις ανωτέρω θέσεις, οι περιοχές 15, 18 είχαν εναποτεθεί άλλα υλικά (χαλίκι 3Α και βράχια), που δεν μας αφορούν, γι' αυτό και δεν αναφερθήκαμε σε αυτούς τους όγκους.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ:
Συνοψίζοντας, οι όγκοι ποταμίσιου υλικού που βρέθηκαν συγκεντρωμένοι και μετρήθηκαν εντός της περιφραγμένης μάντρας Συρμακέζη είναι (περιοχή / κ.μ.): 1/93.80, 2/52.03, 3/46.89, 4/14.54, 5/621.52, 6/999.51, 7/3164.14, 8/64.17, 9/124.39, 10/96.76, 11/14.58, 13/1614.09 = 11.222,46 κ.μ.

(Παραθέτουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες του συγκεντρωμένου στην μάντρα Κ. Συρμακέζη ποταμίσιου υλικού)Από όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι πολλές χιλιάδες κυβ. μέτρα, δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας του ποταμίσιου υλικού που είχε δεχθεί η μονάδα διαχείρισης Συρμακέζη, δεν εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία μας την 4-6-2020.

ΙV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ
Η Κτηματική Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα, μόνο για τη διαχείριση του υλικού των αμμοληψιών από τις κοίτες των υδατορεμάτων καθώς αυτό αποτελεί κοινόχρηστο αγαθό που προορίζεται για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού και το οποίο διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα του δ/γματος 11/12-11-1929 (Α' 399), όπως ισχύει, του Α.Ν.1219/1938 (Α' 191), όπως ισχύει, του άρθρου 49 του Ν. 1416/1984 (Α' 18), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 33 του Ν. 1473/1984 (Α' 127) καθώς και της εκδοθείσας εξουσιοδοτικής απόφασης 42279/24-11-1938 (Β' 267) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.12285/12-02-2014 (Β' 348) κ.υ.α.

Η Δ/νση Τ.Ε., είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την εκτέλεση έργων διευθέτησης, αλλά και προστασίας και αστυνόμευσης των υδατορεμάτων, κατά τις διατάξεις του ν.4258/2014 (Α' 94), Ν.4555/2018 (Α' 133) και της αριθμ.198036/4616/11-09-2018 απόφασης του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, και εκ της αρμοδιότητάς της αυτής οφείλει να προβαίνει α. στον εντοπισμό καταλήψεων- επιχώσεων, ανεξέλεγκτων αμμοληψιών και γενικώς όλων των παράνομων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υδατορεμάτων β. στη λήψη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διοικητικών και άλλων μέτρων στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παράνομες ενέργειες και γ. στη σύνταξη δελτίου αυτοψίας στο οποίο καταγράφονται τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και τις ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση των παραβάσεων.

Επιπλέον οφείλει, σε περίπτωση που, από την εκτέλεση νόμιμων έργων και καθαρισμών υδατορεμάτων, προκύπτει περίσσεια απολήψιμου υλικού, που δεν θα επαναχρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των έργων αυτών, να το φυλάσσει σε κατάλληλους χώρους και να το παραδίδει στο Δημόσιο (Κτηματική Υπηρεσία) προκειμένου αυτό να εκποιείται, κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ/τος της 11/12-11-1929, όρος που απαιτείται να περιλαμβάνεται στις συναφθείσες με τους Αναδόχους συμβάσεις έργων τέτοιου είδους.


V. ΠΟΡΙΣΜΑ

Από τη διενεργηθείσα επιτόπια αυτοψία, τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων, την επιμέτρηση του υλικού και δεδομένου ότι, από το εκτελεσθέν έργο, προέκυψε περίσσεια απολήψιμου ποταμίσιου υλικού ποσότητας 39.095,24 κ.μ., ενώ στην μονάδα ΑΕΚΚ του κ. Κων/νου Συρμακέζη βρέθηκαν και επιμετρήθηκαν 11.222,46 κ.μ., διαπιστώνεται έλλειμα υλικού 39.059,24-11.222,46=27.836,78 κ.μ., για το οποίο απαιτείται να εκδοθεί Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης εις βάρος τόσο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας (που δεν παρέδωσε την περίσσεια υλικού στην Υπηρεσία μας προς εκποίηση) όσο και του κ. Κων/νου Συρμακέζη (ο οποίος φέρεται να εκποίησε την ποσότητα αυτή), οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Δημοσίου μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεως του χρέους από οποιονδήποτε από αυτούς.

Επιπλέον η ποσότητα των 11.222,46 κ.μ. απαιτείται να παραδοθεί στην Υπηρεσία μας, προς εκποίηση, άλλως θα εκδοθεί αποζημίωση και για την ποσότητα αυτή.

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Χαλκίδα, 04-08-2020 
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣ


Προς  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
         ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΧΑΛΚΙΔΑ

Κοιν :    1. Εισαγγελέα Χαλκίδος
             2.  ΕΠΙΘ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                    ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
             3.  ΕΟΑΝ

Χαλκίδα 25 Μαίου 2020


ΘΕΜΑ: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

ΚΥΡΙΕΣ-ΚΥΡΙΟΙ
Κατόπιν καταγγελίας από ακροατή-αναγνώστη (ΣΧΕΤ.1) και ερευνώντας-συλλέγοντας στοιχεία εντοπίσαμε ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑΣ ΑΜΜΟΥ στο δημόσιο έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ» στην Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ.
Ερευνώντας την καταγγελία εντοπίσαμε (κατά την άποψή μας) σειρά παραβάσεων της Νομοθεσίας του Ελληνικού Δημοσίου σε διάφορα επίπεδα, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ελέγχου!
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ του έργου (ΣΧΕΤ. 2) φαίνεται ότι ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ περ. 99.000 κυβικά μέτρα , ενώ στο έργο έχουν χρησιμοποιηθεί 33.000 κυβικά μέτρα περίπου.
Άρα έχουν περισσέψει 66.000 Κυβικά ΜΕΤΡΑ, (100.000 τον. περίπου) τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΤΕ για τα περαιτέρω (καταγραφή-δημοπρασία κλπ.) ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!!
Να σημειώσουμε μετά από έρευνα αγοράς ότι Η ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΑΜΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ 4.5 ευρώ Ο ΤΟΝΝΟΣ, ΑΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΘΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ (ΠΙΘΑΝΟΝ) ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΤΙΣ 450.000 ευρώ!!!!!!
Απ’ ότι προέκυψε σε συνάντηση με την υπηρεσία σας και την προϊσταμένη κα Αθηνά Μπούρικα Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και της ΔΤΕ Π.Ε. Ευβοίας!!!
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο εργολάβος – παραγωγός οφείλει να  να συνάψει σύμβαση με το αδειοδοτημενο σύστημα ενναλακτικής Διαχείρισης (ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ), κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις  δηλώσεις εκ μέρους της  ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ στον σταθμό μας.
Απευθυνόμενος κατά την διάρκεια της έρευνας μου στα γραφεία του συστήματός εναλλακτικής διαχείρισης και ρωτώντας τους ως προς τις ενέργειες από πλευράς συστήματος,  μου επιβεβαιώθηκε ότι από πλευράς του συστήματος έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προς όλους τους αρμόδιους και υπευθύνους του έργου χωρίς όμως να λάβουν καμία απάντηση.
Για την απόδειξη των παραπάνω μου χορηγήθηκαν τα (ΣΧΕΤ. 3-4-5) που δείχνουν τις ενέργειες του συστήματος τόσο προς τον εργολάβο όσο και προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας!
Από την έρευνα μας λοιπόν προκύπτει ότι:  Η ΔΤΕ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ) ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ (ΣΑΝΚΕ) αγνοώντας επιδεικτικά την κείμενη νομοθεσία αφήνοντας τον χωματουργό του έργου ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα σήμερα μετα την βίαιη υποβάθμιση της κοίτης του ποταμού και των πρανών να έχουν έρθει στην επιφάνεια αγωγοί βοθρολυμάτων που οδηγούνται στον βιολογικό πραγματοποιώντας με αυτό τον τρόπο ΣΟΒΑΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΠΑΡΑΒΑΣΗ με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία!!
Τα παραπάνω έχουν αναδειχθεί από την έρευνα μας και έχουν παρουσιαστεί από την ιστοσελίδα μας (eviatoday.news) με φωτογραφικό υλικό που σας επισυνάπτω και εδώ.
Ακόμη και όπως ΟΜΟΛΟΓΕΙ η ΔΤΕ Π.Ε σε σχετικό της έγγραφο (ΣΧΕΤ. 6) ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ καθ’ υπέρβαση της κείμενης νομοθεσίας (ΠΑΡΑΝΟΜΑ;) ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αλλά ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.  
Αυτό επιβεβαιώνεται  σήμερα με τον πιο σαφή τρόπο, αφού για αυτό τον λόγο συγκροτήθηκε ο 1ος ΑΠΕ για να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου (όπως εγγράφως ομολογείται!!) και να πληρωθεί (με τι στοιχεία άραγε και για ποιες ποσότητες;) η ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ υποχρέωση του εργολάβου που επιβάλει η κείμενη νομοθεσία!
Είναι αυτονόητο πλέον ότι μετά το πέρας των εργασιών δεν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια των ποσοτήτων αφού συστηματικά και κόντρα στην κείμενη νομοθεσία κατά τη διάρκεια του έργου δεν παρέδωσαν ποτέ σχέδιο διαχείρισης στο σύστημα αφήνοντας έτσι την διαδικασία ελέγχου των ποσοτήτων στο σκοτάδι.
Η δυνατότητα απόκρυψης της πραγματικότητας γίνεται πλέον φανερή με τον πιο επίσημο τρόπο όταν ο ίδιος ο χωματουργός–μαντράς και υπεργολάβος του έργου (ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ) δηλώνει προς το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ποσοτήτων της ΣΑΝΚΕ μόλις 27.385 τόνους, ενω σήμερα η ίδια υπηρεσία που επιβλέπει το έργο δηλώνει Ανακεφαλαιωτικό πίνακα με κυβικά μετρά ανά εργασία 39095,24 μ3 + 21975,42 μ3 +4939,57 μ3 σύνολο 66010,23 μ3 , ήτοι πάνω από 100.000 τόνους!!!
Από την έρευνα μας λοιπόν προκύπτει και ερωτούμε….
1)   Που έχουν πάει τα υπόλοιπα (;) που εργολάβος αλλά και ο χωματουργός υπεργολάβος ιδιοκτήτης μονάδας ανακύκλωσης δεν δήλωσαν ποτέ στο Σύστημα; (Βλέπε ΑΠΕ και δήλωση στο σύστημα από Συρμακέζη)
2)  Ποια η σχέση των ποσοτήτων αυτών με τους αμμόλοφους από άμμο ποταμίσια έξω από την μονάδα ανακύκλωσης του υπεργολάβου - χωματουργού; 
3) Γιατί ενώ το εξαχθέν υλικό ενώ είναι ξεκάθαρα άμμος ποταμίσια η οποία αποτελεί δημόσια περιουσία και ανήκει στον κωδικό 01.04.09 βαφτίστηκε  «χώμα και πέτρες» από τον υπεργολάβο-χωματουργό στην δήλωση του στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΣΑΝΚΕ με κωδικό ΕΚΑ 17.05.04;
4)   Μήπως για να μπορεί να «ξεπλύνει»(;) ένα «παράνομα»(;) αποκτηθέν υλικό έτσι ώστε να το πουλήσει έναντι αδράς μέσης τιμής στην αγορά 4.5€/τόνο;
Και βέβαια ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, η οποία είναι η εκ του νομού αρμόδια υπηρεσία διάθεσης του συγκεκριμένου υλικού που αποτελεί δημόσια περιουσία!!!! (συνημμένες αγγελίες πώλησης υλικού σε ιδιώτες καθώς και σύμβαση πώλησης στο δήμο Ερέτριας)
5)   Ρωτάμε επίσης θεωρούνται «κλεπταποδόχοι» αυτοί που αγόρασαν παράνομο υλικό  που εκ του νόμου αποτελεί δημόσια περιουσία;
6)   Και τέλος ρωτούμε, «δεν αποτελεί εκ μέρους του μαντρά που έχει άδεια μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ διαχειριστική παράβαση η παράνομη αμμοληψία με στόχο πιθανόν το «ξέπλυμα» (αφού δηλώνεται με άλλο κωδικό) παρανόμως(;) αποκτηθεντος υλικού το  οποίο βάσει κωδικού ΕΚΑ δεν δύναται να διαχειριστεί;»
7) Γνωρίζει ο ΕΟΑΝ όλο αυτό; Αν ναι, έχει κάνει κάτι ώστε να επιβληθούν κυρώσεις κατά της συγκεκριμένης μονάδας για την διαχειριστική πιθανόν απάτη;  
8) Έχει κάνει κάτι η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις σε εργολάβο και μονάδα που προβαίνουν(;) σε μια τόσο σοβαρή διαχειριστική - οικονομική και περιβαλλοντική παρανομία;
Για όλα αυτά Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ σύμφωνα με την ενημέρωση που μου παρείχε η Δντρια κα Αθηνά Μπούρικα, η οποία μας παρακάλεσε να της κοινοποιήσουμε ότι σχετικά στοιχεία έχουμε στην διάθεση μας.
Για τους  παραπάνω λόγους και τα ερωτηματικά που προκύπτουν από το ρεπορτάζ και το οποίο υποστηρίζεται βάσει επισήμων εγγράφων, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ για τις ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ…. που προκύπτουν από τον νόμο!!
*(επισυναπτόμενο φωτογραφικό μας υλικό και συντεταγμένες των ευρηματων από την  GOOGLE).

Μετά τιμής διατελών
ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ*εντός των επομένων ημερών θα λάβετε με currier ολο το εγγραφο αποδεικτικό υλικό!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου