Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Οι καταναλωτές νερού να λάβουν σοβαρά υπ’ όψη τους, τις ελλείψεις διαθεσιμότητας νερού στην φύση

Το νερό είναι πολύτιμο φυσικό και οικονομικό αγαθό, απαραίτητο περιβαλλοντικό στοιχείο, με μια ιδιαιτερότητα, είναι μοναδικό και  αναντικατάστατο.
 Το νερό αποτελεί, προϋπόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης και της βιώσιμης ανάπτυξης.


Οι υδατικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι.
Σε πολλές περιοχές παρουσιάζονται ελλείψεις στην κάλυψη των αναγκών.

         Την θερινή περίοδο , η ζήτηση της κατανάλωσης του νερού είναι η μέγιστη και η προσφορά του από την φύση η ελάχιστη. Επομένως, τίθεται ιδιαίτερα έντονα την καλοκαιρινή περίοδο το πρόβλημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια τους.

       Είναι απαραίτητο οι καταναλωτές νερού να λάβουν σοβαρά υπ’ όψη τους, τις ελλείψεις διαθεσιμότητας νερού στην φύση, να διαβαθμίσουν τις προτεραιότητες στην χρήση του και να τηρούν αυστηρά τις αρχές  διατήρησης των υδατικών πόρων.
      
      Για αυτό, παρακαλούνται οι συνδημότες μας καταναλωτές νερού, να χρησιμοποιούν το νερό μόνο για τις ανάγκες ύδρευσης  και να σταματήσουν την ασύστολη χρήση του για άρδευση και καθαρισμό εκτεταμένων χώρων.
        

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου