Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Η ελληνική πρόταση που υποβλήθηκε στους δανειστές

Πρωτογενές πλεόνασμα 1% για το 2015 και 2% για το 2016 προβλέπει η νέα ελληνική πρόταση που κατατέθηκε το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες. Σ' αυτήν περιλαμβάνεται εκτός των άλλων έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ, αύξηση του συντελεστή φορολογίας των κερδών στο 29% και τρεις συντελεστές ΦΠΑ : 6%, 13% και 23%.
 Από τις αναπροσαρμογές στο ΦΠΑ προβλέπονται έσοδα 680 εκατ. ευρώ το 2015 και 1,360 δισ. ευρώ το 2016. 

Σε ότι αφορά στις παρεμβάσεις στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις προβλέπονται εξοικονομήσεις 71 εκατ. ευρώ το 2016.

Ειδικότερα, η ελληνική πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή από τους θεσμούς, σύμφωνα με το kathimerini.gr, προβλέπει τα ακόλουθα:

Παραμετρικά έσοδα 1,195 δισ. ευρώ( 1,1% το ΑΕΠ) για το 2015 και 3,583 δισ. ευρώ ( 2% του ΑΕΠ) για το 2016

1. Έκτακτη εισφορά 12% σε εταιρείες με καθαρά κέρδη άνω του 1 εκ. ευρώ. Προσδοκώμενα έσοδα 600 εκατ. ευρώ για το 2015 και 600 εκ. για το 2016

2. Αύξηση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 26% στο 29% με εκτίμηση εσόδων 450 εκατ. ευρώ για το 2016.

3. Αύξηση στο φόρο αλληλεγγύης με προσδοκώμενα έσοδα 220 εκ. για το 2015 και 250 εκατ. ευρώ για το 2016.

4. Περικοπές στις αμυντικές δαπάνες 200 εκατ. ευρώ για το 2016.

5. Φόρος στην τηλεοπτική διαφήμιση για αύξηση εσόδων 100 εκατ. ευρώ 2015 και 100 εκατ. ευρώ για το 2016.

6. Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο (e- gaming) με προσδοκώμενα έσοδα 35 εκατ. ευρώ για το 2015 και 225 εκατ. ευρώ για το 2016.

7. Διοικητική επίλυση των διαφορών σχετικά με τη φορολογία ακινήτων των τελευταίων χρόνων με προσδοκώμενα έσοδα 50 εκατ. ευρώ για το 2015 και 50 
εκατ. ευρώ για το 2016. (Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και φόρος ακίνητης περιουσίας).

8. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ( ΚΤΕΟ) με εκτιμώμενα έσοδα 72 εκατ. ευρώ για το 2015 και για το 2016 50 εκ.

9. Ανασφάλιστα οχήματα υπολογίζονται έσοδα 51 εκατ. ευρώ για το 2015 και 40 εκατ. ευρώ για το 2016.

10. Αύξηση του φόρου πολυτελείας συμπεριλαμβάνοντας και τα σκάφη αναψυχής με εκτιμώμενα έσοδα 47 εκατ. ευρώ για το 2015 και 47 εκατ. ευρώ για το 2016.

11. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ με εκτιμώμενα έσοδα 680 εκατ. ευρώ για το 2015 και 1, 360 δισ. ευρώ για το 2016.

12. Περιορισμός στην πρόωρη συνταξιοδότηση με εξοικονόμηση 71 εκατ. ευρώ για το 2016.

13. Επιστροφή από την φαρμακευτική δαπάνη (rebate) με εκτιμώμενα έσοδα 140 εκατ. ευρώ για το 2015 και 140 εκατ. ευρώ για το 2016.

Διοικητικά μέτρα 1, 625 δισ. ευρώ ( 0.91% του ΑΕΠ ) για το 2015 και 2,361 δισ. ευρώ ( 1.31% του ΑΕΠ) για το 2016

1. 
Πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων με προσδοκώμενα έσοδα 75 εκατ. ευρώ για το 2015 και 300 εκατ. ευρώ για το 2016.

2. Έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς με προσδοκώμενα έσοδα 200 εκατ. ευρώ για το 2015 και 500 εκατ. ευρώ για το 2016.

3. Πάταξη φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ με προσδοκώμενα έσοδα 50 εκατ. ευρώ για το 2015 και 700 εκατ. ευρώ για το 2016.

4. Έσοδα από ηλεκτρονικό τζόγο ( e-gaming) με εκτιμώμενα έσοδα 160 εκατ ευρώ για το 2015 και 361 εκατ ευρώ για το 2016.

5. Εφαρμογή κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον και την γεωργία με προσδοκώμενα έσοδα 276 εκατ. ευρώ για το 2015.

6. Ελεγχος τριγωνικών συναλλαγών. Υπολογίζονται έσοδα για το 2015 24 εκ.

7. Προμήθειες και τηλεοπτικές άδειες με εκτιμώμενα έσοδα 340 εκατ. ευρώ για το 2015.

8. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις με εκτιμώμενα έσοδα 500 εκ. ευρώ για το 2015 και 500 εκατ. ευρώ για το 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου