Τρίτη 28 Μαΐου 2019

ΤΕΛΙΚΑ Λίμνη-Μαντουδι-Αγ. Αννα

Στεργίου Ιωάννης
38,06 
10
Τσαπουρνιώτης Γεώργιος
32,41 
9
Τριάντης Γεώργιος
22,26 
6
Λιαγκάκης Ευστάθιος
7,26 
2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου