Τρίτη 28 Μαΐου 2019

Τα αποτελέσματα ανα τοπικό διαμέρισμα

ΑΝΘΗΔΩΝΑ
Βάκα Ελένη
34,12 
1.064
Καθαροσπόρης Βασίλειος-Διονύσιος
31,53 
983
Παγώνης Χρήστος
26,17 
816
Τζαβάρας Ιωάννης
4,23 
132
Καλαθέρης Αναστάσιος-Ευάγγελος
2,53 
79
Μιντζιφίρη Ελένη
1,41 
44

ΑΥΛΙΔΑ
Βάκα Ελένη
42,42 
1.763
Παγώνης Χρήστος
24,11 
1.002
Καθαροσπόρης Βασίλειος-Διονύσιος
23,60 
981
Τζαβάρας Ιωάννης
5,03 
209
Καλαθέρης Αναστάσιος-Ευάγγελος
3,15 
131
Μιντζιφίρη Ελένη
1,68 
70
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
Βάκα Ελένη
35,09 
3.267
Παγώνης Χρήστος
32,32 
3.009
Καθαροσπόρης Βασίλειος-Διονύσιος
24,70 
2.300
Τζαβάρας Ιωάννης
3,22 
300
Καλαθέρης Αναστάσιος-Ευάγγελος
3,10 
289
Μιντζιφίρη Ελένη
1,56 
145
Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
Βάκα Ελένη
31,78 
1.433
Παγώνης Χρήστος
25,53 
1.151
Καθαροσπόρης Βασίλειος-Διονύσιος
24,20 
1.091
Μιντζιφίρη Ελένη
8,34 
376
Τζαβάρας Ιωάννης
5,17 
233
Καλαθέρης Αναστάσιος-Ευάγγελος
4,99 
22
ΧΑΛΚΙΔΑ
Βάκα Ελένη
33,27 
8.850
Παγώνης Χρήστος
27,83 
7.402
Καθαροσπόρης Βασίλειος-Διονύσιος
24,66 
6.559
Καλαθέρης Αναστάσιος-Ευάγγελος
5,62 
1.496
Τζαβάρας Ιωάννης
5,14 
1.368
Μιντζιφίρη Ελένη
3,47 
922

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου