Τρίτη 28 Μαΐου 2019

ΤΕΛΙΚΑ Σκύρου

Μαυρίκος Νικόλαος
34,31 
6
Λαμπαθάκης Γεώργιος
26,72 
5
Αντωνόπουλος Κυριάκος
20,24 
3
Φτούλης Ιωάννης
18,73 
3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου