Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

ΚΑΡΥΣΤΟΣ Περιοχές που έχουν τον χαρακτηρισμό Απόθεμα της Βιόσφαιρας αποκτούν υψηλό κύρος!


Στη Κάρυστο ο καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος παρουσίασε το πρόγραμμα προστασίας Απόθεμα της Βιόσφαιρας της UNESCO.

Ο κος Σκούλλος είναι ο Πρόεδρος της ελληνικής επιτροπής της UNESCO για τα Αποθέματα της Βιόσφαιρας και έχει εμπειρία πολλών δεκαετιών. Μαζί του ήταν ο ερευνητής Σταμάτης Ζόγκαρης που μελετάει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας εδώ και πολλά χρόνια.

Το Απόθεμα της Βιόσφαιρας είναι ένας χαρακτηρισμός που δίνει η UNESCO σε περιοχές με σκοπό να συνδυάσουν την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη. Ευνοεί τον προγραμματισμό αναπτυξιακών δραστηριοτήτων με βάση τους στόχους προστασίας που έχουν συμφωνηθεί στην τοπική κοινωνία και έχουν εγκριθεί από την UNESCO. Περιοχές που έχουν τον χαρακτηρισμό Απόθεμα της Βιόσφαιρας αποκτούν υψηλό κύρος που βοηθάει στην χρηματοδότηση έργων προστασίας και ανάπτυξης.

Βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα μιας περιοχής είναι η δέσμευση των τοπικών αρχών και φορέων ότι το αποδέχονται και ότι θα εργαστούν πάνω στους στόχους που θα τεθούν. Για να ενταχθεί μια περιοχή χρειάζεται καταρχήν μια προμελέτη (ή μελέτη σκοπιμότητας) που αν γίνει δεκτή ακολουθεί το επόμενο στάδιο που είναι η κυρίως μελέτη. Η όλη διαδικασία για την έγκριση διαρκεί το λιγότερο ένα χρόνο με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της Καρυστίας πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο να παρθεί η απόφαση αν θα προχωρήσει η προμελέτη ή όχι, επισήμανε ο κος. Σκούλλος. Όλα εξαρτώνται από τη διάθεση που θα δείξουν οι τοπικές αρχές και οι φορείς.

Η περιοχή από το Δύστο έως τον Καβοντόρο πληρεί τα αντικειμενικά κριτήρια ένταξης που περιλαμβάνουν το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο. Εξίσου σημαντικό κριτήριο όμως είναι η αποδοχή της τοπικής κοινωνίας (τοπικές αρχές και φορείς) και η θέληση να εργαστούν πάνω στους στόχους που θα τεθούν. Ένα πετυχημένο παράδειγμα περιοχής που εντάχθηκε είναι τα Αστερούσια όπου οι τοπικοί φορείς συνεργάστηκαν αποτελεσματικά μέσω μιας αναπτυξιακής εταιρείας που δημιούργησαν.

Ο κ. Σκούλλος αναφέρθηκε επίσης στο πώς προέκυψε η πρόταση της εταιρείας ΕΝΕΛ να χρηματοδοτήσει την προμελέτη ενώ για την κυρίως μελέτη πρέπει να βρεθούν πόροι από άλλη πηγή.

Στο βίντεο παρακολουθήστε το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης του κου. Σκούλλου https://youtu.be/B_T3QkvY9fQ

Οι παρόντες συμφωνήσαμε να γίνει σύντομα μια τηλε-συνάντηση με τον κ. Σκούλλο στο ΖΟΟΜ όπου θα μπορούν περισσότεροι φορείς και πολίτες να ενημερωθούν. Επίσης οι δύο μελετητές Σ. Ζογκαρης και Μ. Σκούλλος επιδιώκουν συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Ραβιόλο εντός του ΣΚ.

\

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου