Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Συνέχιση των προγραμμάτων “Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων ενέκρινε ψήφισμα για τη συνέχιση των προγραμμάτων “Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων”, με αφορμή την επικείμενη λήξη της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών σε 66 Δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Χαλκιδέων.
Το ψήφισμα έχει ως εξής:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την την αγωνία, την ανησυχία  και την ελπίδα, τόσο των ίδιων των μελών του όσο και της τοπικής κοινωνίας καθώς και των χιλιάδων συμπολιτών μας που έως τώρα στηρίζονται από τις Δομές του Δήμου Χαλκιδέων, για την συνέχισή της χρηματοδότησης και της λειτουργίας τους.

Μέσω των δομών αυτών, χιλιάδες άτομα σε κατάσταση φτώχειας κατάφεραν με τη σωστή καθοδήγηση να υποστηριχθούν, ικανοποιώντας έτσι τις καθημερινές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Έγινε πράξη η καθημερινή ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και η ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας για την αντιμετώπιση  του φαινομένου της φτώχειας.
Ο Δήμος Χαλκιδέων σε σύμπραξη με το Εργατικό κέντρο και άλλους φορείς  οργάνωσε και ενέταξε  για χρηματοδότηση  τις ακόλουθες δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
ü  Κοινωνικό Παντοπωλείο στο οποίο απευθύνονται περίπου 1000 ωφελούμενοι
ü  Κοινωνικά Συσσίτια όπου διανέμονται περισσότερες από 300 μερίδες φαγητού ημερησίως


ü  Υποδοχή Αστέγων  που εξυπηρετεί 114 αστέγους κάθε μήνα
ü  Τράπεζα χρόνου όπου παρέχονται υπηρεσίες, ιατρικές, δημιουργικής απασχόλησης, κάλυψης βασικών ατομικών αναγκών σε ένδυση, καθαριότητα και ευπρεπισμό όπου έως τώρα έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1600 ωφελούμενους
Εξάλλου ο Δήμος Χαλκιδέων είναι ένας εκ των 13 Δήμων όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα  και υλοποιείται το πρόγραμμα “Στέγαση και επανένταξη”.
Η διάρκεια χρηματοδότησης των παραπάνω δομών αντιμετώπισης της φτώχειας  παρατάθηκε και τελικά λήγει στις 30.06.2015. Με την λήξη της χρηματοδότησης  οι δομές δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμες και έτσι θα κλείσουν με αποτέλεσμα οι συμπολίτες να στερηθούν τις προαναφερόμενες στοιχειώδεις παροχές ενώ και οι εργαζόμενοι, νέοι κατά κανόνα επιστήμονες, θα χάσουν την εργασία τους.
Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό οι δομές αυτές επρόκειτο να ενταχθούν στο ΣΕΣ 2014-2020 και ειδικότερα στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ειδικότερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων προβλέπεται η λειτουργία δικτύων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι η θέσπιση συγκεκριμένης ρύθμισης που θα επιτρέπει την άμεση και χωρίς διακοπή συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών με την άμεση ένταξή τους στο νέο ΠΕΠ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων ζητά από την Κυβέρνηση και ειδικότερα από τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν άμεσα στην λήψη όλων των αναγκαίων πολιτικών πρωτοβουλιών και στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την συνέχιση χωρίς διακοπή της χρηματοδότησης των δομών καταπολέμησης της φτώχειας που έχει ήδη αναπτύξει και λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση και εν προκειμένω ο Δήμος Χαλκιδέων . “

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου