Κυριακή 16 Μαΐου 2021

Ευαγγελία Βλάχου "Ο νέος πτωχευτικός νόμος (4738/2020)-Τι ισχύει;" (ακούστε)

Από 1η Ιουνίου, ο οφειλέτης δεν θα μπορεί να κάνει χρήση του Νόμου Κατσέλη, που αποτελούσε εργαλείο για τη ρύθμιση των χρεών του, αφού τίθεται σε ισχύ ο νέος Πτωχευτικός Νόμος και για τα φυσικά πρόσωπα, ο οποίος όμως παρουσιάζει κενά και ασάφειες σε πολλά σημεία του.


Η κ.Ευαγγελία Βλάχου, δικηγόρος και Γραμματέας της ΕΠΚΑ Στερεάς Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, μίλησε στο Ράδιο 1 και την Ναντίν Γρηγορίου, για βασικές διατάξεις του νέου Πτωχευτικού Νόμου, αναλύοντας τι ισχύει πλέον για τους ευάλωτους οφειλέτες, την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών προς τράπεζες, αλλά και την προστασία της κύριας κατοικίας. Ενώ τόνισε πως αναμένουν διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο σε κύρια σημεία του Νόμου.

Οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι είτε κηρύχθηκαν σε πτώχευση είτε επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας τους αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την κύρια κατοικία τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη και μπορεί να καταγγελθεί, εφόσον ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλλει τρία (3) μισθώματα. Η καταγγελία της μίσθωσης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναγοράς.

Εφόσον, ο μισθωτής (ή οι νόμιμοι διάδοχοί του) καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων, τότε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς και να αποκτήσει έναντι τιμήματος την κυριότητα της κύριας κατοικίας, που είχε μεταβιβαστεί στον φορέα. Αν το δικαίωμα αυτό ασκηθεί πριν τη λήξη της μίσθωσης, τότε ο μισθωτής οφείλει να καταβάλλει στον φορέα την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μίσθωσης (των 12 ετών) επιπλέον του τιμήματος επαναγοράς.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος (4738/2020) που έχει ως τίτλο “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας” στο Α κεφάλαιο προβλέπει την προσπάθεια για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, μέσα από μια Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους).

«Για κάθε ρύθμιση χρέους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πιστωτών – τραπεζών. Φοβούμαστε ότι και αυτή η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης θα αποβεί άκαρπη».

Ακούστε την

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου