Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε.Η. ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Ο Βουλευτής Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Νίκος Μαυραγάνης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Λαφαζάνη με την οποία ζητά να υπάρξει ρύθμιση που να δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διακανονίσουν τις οφειλές τους προς τη Δ.Ε.Η. σε 100 δόσεις. Το περιεχόμενο της ερώτησης είναι το ακόλουθο:
 «Λόγω της επιδεινούμενης κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης των μνημονιακών κομμάτων, της διαρκούς μείωσης μισθών, της έκρηξης της ανεργίας, της μείωσης των εισοδημάτων, της πραγματικής αδυναμίας των πολιτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους ψηφίστηκε ορθά στις 20/3/2015 ο νόμος 4321 για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
 Η έλλειψη ρευστότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων οδήγησε σε μια αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια της κρίσης κατά 900 εκατομμύρια € με βάση τους ισολογισμούς της Επιχείρησης των οικονομικών ετών 2009 και 2015, με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Απαιτούμενη κρίνεται η αλλαγή του πλαισίου ρύθμισης χρεών προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ώστε από τη μία μεριά η Επιχείρηση να μην πραγματοποιήσει την διαγραφή των απαιτήσεων αυτών εγγράφοντας παραλλήλως την αντίστοιχη ζημία, και από την άλλη μεριά να επιβεβαιωθεί η κοινωνική ευαισθησία της Επιχείρησης με την πρόβλεψη για επιμήκυνση και διευκόλυνση καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση αντίστοιχης ρύθμισης θα συμβάλλει άμεσα στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και έμμεσα αλλά ουσιαστικά την πραγματική Οικονομία.
Η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί μόνο κοινωνική ανάγκη για την οποία οφείλει να ενδιαφερθεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε., παρά την μερική ιδιωτικοποίησή της μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, αλλά και επιβεβλημένη επιχειρηματική κίνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Από τη ρύθμιση αυτή κερδισμένη θα είναι η κοινωνία, το Κράτος, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η πραγματική οικονομία. Η δυνατότητα πρόσβασης άμεσα σε Ενέργεια και έμμεσα σε ρευστότητα αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης για τους δύο αλληλένδετους κρίκους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου