Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Έργα συλλογής – μεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Παραλίας Αυλίδας, Βαθέως και Δροσιάς Δήμου Χαλκιδέων

Η ΔΕΥΑΧ στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: “Έργα συλλογής – μεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Παραλίας Αυλίδας, Βαθέως και Δροσιάς Δήμου Χαλκιδέων”, με επίμονες και συστηματικές προσπάθειες, έλαβε την απαιτούμενη απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη, για την έγκριση της δημοπράτησης του Υποέργου :”Ε.Ε.Λ. και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων” με το σύστημα “Μελέτη- Κατασκευή”, προϋπολογισμού 7.711.382,11 €, πλέον ΦΠΑ.
         Το εν λόγω έργο αφορά την Μελέτη - Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασμένων Λυμάτων των περιοχών Βαθέως, Φάρου, Παραλίας Αυλίδας και Δροσιάς.

         Ήδη μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 70% υποέργου της ίδιας Πράξης Προϋπολογισμού Μελέτης 12.200.00,00 €, που αφορά την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των ανωτέρω περιοχών.

      Τα παραπάνω έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας των κατοίκων, αλλά και στην οριστική επίλυση του προβλήματος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος των περιοχών αυτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου