Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Η ανευθυνότητα σε όλο της το μεγαλείο! ΝΕΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟΣΕΝΑΡΙΟ! !! Είναι εφικτό; (ακούστε και δείτε)


 Οι Δήμαρχοι "εκρυψαν" από τους καλεσμένους βουλευτές το γεγονός ότι "έχει εξεταστεί ως ασύμφορο και μη νόμιμο"!

Μπροστά στο αδιέξοδο που έχει οδηγηθεί η υπόθεση της διαχείρισης των σκουπιδιών του ΧΥΤΑ Χαλκίδας με ευθύνη κυρίως της Δημάρχου Χαλκιδέων συνεπικουρούμενης και των υπολοίπων Δημάρχων αλλά και της ηγεσίας του ΦΟΔΣΑ που επέδειξε χαλαρότητα ενεκα κομματικής ...συμπαράστασης, ηρθε η ώρα των οριστικών αποφάσεων στις 27/6 στην Γενική Συνέλευση.

Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε (χθες Πέμπτη) ξεδιπλώθηκε ενα νέο σενάριο με ευθύνη αυτή τη φορά του ...απόντα μέχρι σήμερα Περιφερειάρχη Φάνη Σπάνού, δηλαδή ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ στην Περιφέρεια Αττικής ισχυριζόμενος ότι "έχει προχωρήσει σε συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη" ...αναρμοδίως (!!) δεδομένου την ευθύνη και διαχείριση εχει ο αντίστοιχος ΦΟΔΣΑ Αττικής!!

Ενα σενάριο το οποίο μεταξύ των πολλών έχει εξεταστεί από τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς και εχει κριθεί όχι μόνο ασύμφορο αλλά και εκτός νομικού πλαισίου!!!

Ακούστε τι είπαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη...


Ο Υφυπουργός Σίμος Κεδίκογλου μίλησε για το θέμα στο ΡΑΔΙΟ1 και τον Μάνο Παπαμακάριο...

Δείτε το πρακτικό του ΦΟΔΣΑ της εξέτασης για την μεταφορά των σκουπιδιών στην Αττική....

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Κ. & Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

 1. Κατασκευή νέου κυττάρου εντός του ΧΥΤΑ Χαλκίδας
 2. Υποβολή διακριτής πρότασης για ΧΥΤΥ και ΜΕΑ Χαλκίδας
 3. Επέκταση υπάρχοντος ΧΥΤΑ καθ΄ ύψος με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης
 4. Διαχείριση - Επεξεργασία των απορριμμάτων με κινητή ΜΕΑ
 5. Μεταφορά των απορριμμάτων σε άλλους ΧΥΤΑ
 6. Αξιοποίηση ΧΥΤΑ Λαμίας, σε συνδυασμό με την κατασκευή των 2 νέων κυττάρων
 7. Αξιοποίηση του ΧΥΤΑ Θήβας
 8. Αξιοποίηση του ΧΥΤΑ Δομοκού
 9. Δεματοποίηση απορριμμάτων
 10. Κατασκευή νέου ΧΥΤΑ με ίδιους πόρους
 11. Μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Περιφέρειας (Αττική)
 12. Διαχείριση - επεξεργασία των απορριμμάτων των Δήμων της Κ. & Ν. Εύβοιας από τη ΜΕΑ Θήβας

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Άρθρο 55 του Ν. 4819/2021 (κλείσιμο ΧΑΔΑ)

Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για λόγους δημοσίου συμφέροντος λαμβάνει απόφαση για μεταφορά των απορριμμάτων σε διαχειριστικές ενότητες περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει νόμιμος εν λειτουργία Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) προβλεπόμενος από το αντίστοιχο ΠΕΣΔΑ ή νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης

Απόφαση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των 2 Περιφερειών (από και προς μεταφορά των απορριμμάτων)

Ενέργειες

Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (έκδοση ΦΕΚ)

Απόφαση αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (έκδοση ΦΕΚ)

Απόφαση αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (έκδοση ΦΕΚ)

Σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ Αττικής (ΕΔΣΝΑ)


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ο ΕΔΣΝΑ δεν έκανε δεκτό το αίτημα των 3 Δήμων για μεταφορά των απορριμμάτων τους στο ΧΥΤΑ Φυλής και τα μετέφεραν στο ΧΥΤΑ Άμφισσας

Α/Α

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΦΥΛΗ

ΑΜΦΙΣΣΑ

1

Αιγιαλεία

163 km

188 km

2

Ερμιονίδα

158 km

324 km

3

Δυτική Μάνη

270 km

421 km

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60.000 tn ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΣΤΙΑΙΑ 109 KM

ΦΥΛΗ 80,60 KM

€/tn

ΠΟΣΟ

€/tn

ΠΟΣΟ

ΤΑΦΗ

35,43

2.125.800,00

53,16

3.189.600,00

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ

8,10

486.000,00­

8,10

486.000,00

ΔΙΟΔΙΑ   (3.000          Δρομολόγια)

45,90

137.700,00

ΔΙΑΦΟΡΑ KM            28,4 Χ 2 = 56,80

1,70 lt

-289.680,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.611.800,00

3.523.620,00

ΔΙΑΦΟΡΑ

911.820,00

 

Εάν μεταφέρει ο Δήμος Χαλκιδέων τα απορρίμματά του στο ΧΥΤΑ Φυλής θα πληρώσει 53,16 /tn, αντί 35,43 €/tn στον ΦοΔΣΑ.

Θα πληρώσει επίσης στον ΦοΔΣΑ το επενδυτικό 8,1 €/tn, το οποίο αφορά χρηματοδότηση επενδύσεων από ίδιους πόρους και το επιβαρύνονται όλοι οι Δήμοι άσχετα εάν εναποθέτουν απορρίμματα.

Η συνολική επιπλέον διαφορά που θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Χαλκιδέων ανέρχεται σε 911.820 ετησίως. 


Άρθρο 55 του Ν. 4819/2021

γ) Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων (ΑΑ), τα οποία οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης με κίνδυνο την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή να απειλήσουν τη δημόσια υγεία και δεν επιδέχονται αναβολή, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να λάβει με απόφασή του οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την επίλυση του προβλήματος, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς των ΑΑ σε μία ή περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται υποχρεωτικά από τους εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης ΑΑ, βαρυνομένου του ωφελουμένου φορέα με το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να επιχορηγείται ο ωφελούμενος φορέας για το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης δαπάνης και η σχετική δαπάνη βαρύνει το Πράσινο Ταμείο. 

Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που λειτουργούν σε διαχειριστικές ενότητες περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει νόμιμος εν λειτουργία Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) προβλεπόμενος από το αντίστοιχο ΠΕΣΔΑ ή νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης. 

Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΑ. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤ έχει κορεστεί ή παύσει τη λειτουργία του με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή του οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου