Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Σκανδαλώδες πάρτυ εκατομυρίων "δύο ταχυτήτων" λόγω του ...κατεπείγοντος!!! Ποιό κατεπείγον;(ΜΕΡΟΣ Α')

Πότε, ποιός, που και πως αποκαλύπτουμε στο 1ο μέρος του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ!!!
Οι ζημιές του ΖΟΡΜΠΑ έγιναν κατά την καταιγίδα στις 29-30/9/18 και 1/10/18 και στις 31/10/18 το Περιφερειακό συμβούλιο λαμβάνει την εξής απόφαση:"Να προταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενός έργου με γενικό τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ & ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29 & 30-9-2018 ΚΑΙ 1-10-2018» προυπολογισμού 15.170.000 € με φορέα εκτέλεσης την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας", δηλαδή την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Στη συνέχεια η παραπάνω πρόταση που ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και με την παρακάτω απόφασή τού Υφυπουργού έγινε δεκτή και εντάχθηκε το προτεινόμενο έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 866 ήτοι:
Υπ’ αρ. 24044/25-02-2019 (Αρ. Απόφασης: 199, ΑΔΑ: Ω2ΔΔ465ΧΙ8-ΔΧΠ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας &; Ανάπτυξης, περί ένταξης στη ΣΑΕΠ 866 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ & ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ –
ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29 & 30-9-2018 ΚΑΙ 1-10-2018»
συνολικού προϋπολογισμού 15.170.000 € με Φ.Π.Α. με ενάριθμο 2018ΕΠ86600002.


Δηλαδή σχετικά γρήγορα, για τα συνήθη δεδομένα και μέσα στην χειμερινή περίοδο η τότε κυβέρνηση ενέταξε στο πρόγραμμα το έργο, όπως ακριβώς το πρότεινε το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Βέβαια και παρά το γεγονός οτι είχαν ταμείο τα λεφτά, η Αντιπεριφέρεια δεν το έτρεξε να δημοπρατήσει τα έργα ως όφειλε, γιατί είχε να τρέξει για τις εκλογές που ήταν πιο κατεπείγον!!

Με διαμορφωμένο εκ νέου μετά τις εκλογές πλέον τον πολιτικό χάρτη , με απόλυτη πολιτική κυριαρχία η Αντιπεριφέρεια αρχίζει να κινείται.

Και καταρχήν ξανα-ανακαλύπτει το κατεπείγον και τον επικείμενο κίνδυνο.

Εν τω μεταξύ έχει ξοδέψει κι ένα σωρό λεφτά για εκτέλεση έκτακτων έργων αποκατάστασης, με έντονο προεκλογικό χρώμα.
Ο κίνδυνος έχει αποσοβηθεί, όμως η ιδέα του κατεπείγοντος μετά από ένα χρόνο από τα συμβάντα, εξυπηρετεί για παιγνιδάκια, όσον αφορά την ανάθεση των υποέργων και το φάγωμα των θηραμάτων στη συνέχεια.

Ο μόνος ίσως επικείμενος κίνδυνος που υπάρχει, προέρχεται από το γεγονός της καθυστέρησης με ξεκάθαρη υπαιτιότητα της Αντιπεριφέρειας Εύβοιας, στην εκτέλεση του έργου, αλλά δεν πρόκειται για κίνδυνο φυσικής καταστροφής.

Είναι πιθανός κίνδυνος να στριμωχτεί η Αντιπεριφέρεια σε σχέση με τη χρηματοδότηση του έργου, επειδή η περίοδος Έκτακτης Ανάγκης που είχε κηρυχθεί η περιοχή του έργου, δηλαδή η ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου κλπ δεν ίσχύει για πάντα, αλλά θα λήξει στις αρχές του 2020!!

Μετά τον ύπνο δηλαδή τόσων μηνών ..... τρεχάτε ποδαράκια μου, ή τώρα άς κάνουμε ότι τρέχουμε.

Και βέβαια οι ίδιοι ήτανε στην Περιφέρεια και τότε και τώρα.

Έτσι ενώ δεν έχει προταθεί από κανένα, ανώτερο της αναθέτουσας αρχής αρμόδιο όργανο, η διαδικασία κλειστού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης, η Οικονομική Επιτροπή μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων ΠΕ Εύβοιας ,αποφάσισε την επιλογή αυτής της διαδικασίας, δηλαδή με εφαρμογή του άρθρου 32 του Νόμου 4412/2016 "Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση".

Όμως στην παράγραφο 2.γ του άρθρου 32 αναφέρεται ότι σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να προσφεύγουν οι αναθέτουσες αρχές (εν προκειμένω η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Εύβοιας:

«γ)στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Αυτά λέει ο νόμος.

Δηλαδή δεν εφαρμόζεται η διαδικασία στο σύνολο των εργασιών, αλλά σε αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες για την αποσόβηση επικείμενου κινδύνου, αφού μιλάμε για τεχνικά έργα και για θεομηνίες. Οι άλλες εργασίες πρέπει να δημοπρατηθούν κανονικά……

Όμως και η κατεπείγουσα ανάγκη για την επιλογή αυτής της μεθόδου ανάθεσης, εδώ απορρέει ξεκάθαρα από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή από ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Και άς μην προσπαθούν να συσκοτίσουν μπερδεύοντας σκοπίμως την κατεπείγουσα ανάγκη με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η οποία θα λήξει αρχές του 2020.

Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι μια περίοδος η οποία έχει χρόνο λήξης, δεν μπορεί να διατηρείται εσαεί και δεν παίρνει παράταση.

Έχει άλλη σημασία και άλλο σκοπό.
Άλλο το πρώτο και εντελώς διαφορετικό το δεύτερο!

Η κατεπείγουσα ανάγκη για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή της «Προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση’, δεν προκύπτει και δεν συνδέεται απαραίτητα με φυσικές καταστροφές και θεομηνίες.

Ενώ λοιπόν βρισκόμαστε κοντά στη λήξη της περιόδου "κατάσταση εκτάκτου ανάγκης" χωρίς η αναθέτουσα αρχή να έχει κάνει το καθήκον της και χωρίς να προβλέπεται κανένας επικείμενος φυσικός κίνδυνος, αρχίζουν τα παιγνιδάκια.

Λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις και προσκαλούνται μόνο Ευβοϊκές εργοληπτικές επιχειρήσεις ενώ κάτι τέτοιο δεν υπαγορεύεται από κανένα όρο των νόμων και καμία λογική για την συμμέτοχή στο «διαγωνισμό’.

Εκτός αν εννοούν ότι η διαπραγμάτευση που προβλέπει η διαδικασία είναι οι συμφωνίες μεταξύ των εργολάβων και των πολιτικοϋπηρεσιακών κυκλωμάτων για τη μοιρασιά του ..πακέτου!

Αλήθεια τι σημαίνει "Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση";

Διαπραγμάτευση μεταξύ ποιών;

Μεταξύ των εργολάβων; Μα αυτή γίνεται πάντα!!!
Οι εργολάβοι ανεξαρτήτως συστήματος δημοπράτησης συζητάνε μεταξύ τους και προσπαθούν να στήσουν προς όφελός τους τις δημοπρασίες!

Διαπραγμάτευση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των εργολάβων;

-Έγινε διαπραγμάτευση στη παρούσα περίσταση;
-Μεταξύ ποιών και ποια είναι τα αποτελέσματα;
-Που είναι τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης να τα δούμε;
-Αφού και αυτές οι εργολαβίες ανατίθενται με βάση μόνο την οικονομική προσφορά, την έκπτωση!!!!


Μεταξύ ποιών έγινε η διαπραγμάτευση;;;;;;;;;;;;
Γιατί είμαστε σίγουροι ότι τελικά διαπραγμάτευση έγινε!!!
Η διαπραγμάτευση που όλοι υποψιαζόμαστε!
Και δεν έγινε από την επιτροπή δημοπρασίας.
Αλλού και μεταξύ άλλων έγινε η διαπραγμάτευση!!


Είναι φανερό ότι το σύστημα επελέγη για να περιοριστεί ο κύκλος συμμετοχής σε αυτούς που γνωρίζουμε και ελέγχουμε!!!

Που είναι το κουμπί της υπόθεσης;

Το σύστημα λέει "χωρίς προηγούμενη δημοσίευση" για να κερδίσεις το χρόνο δημοσίευσης. Δεν λέει όμως δεν καλούμε πολλούς! Δεν μιλάει για περιορισμένο αριθμό.
Απλά σε απαλλάσσει από τη διαδικασία δημοσίευσης που με το σύστημα δημοσίευσης δια μέσω της ΕΣΗΔΗΣ θέλει κάποιο χρόνο.

Και καλά να μη γίνει δημοσίευση, μικρό το κακό! 

Μπορούσαν όμως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) που εστάλησαν οι προσκλήσεις ακαριαία να καλέσουν πάρα πολλούς, περισσότερους από όσους θα έφερνε μια δημοσίευση.

Και δεν θα δημιουργείτο και κανένα πρόβλημα «συνωστισμού», αφού είχε αποφασιστεί ότι τελικά η ανάθεση θα γινότανε βάσει της οικονομικότερης προσφοράς δηλαδή με τη μεγαλύτερη έκπτωση και ούτε θα μπαίνανε σε χρονοβόρα διαδικασία διαπραγμάτευσης ή αξιολόγησης.

Επομένως τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;
Λες να είναι ο γάτος που…πηδάει και σκούζει;

Ποιες τελικά επιχειρήσεις προσκλήθηκαν σε κάθε υποέργο; Προέκυψε από το εργοληπτικό δυναμικό της κάθε εργοληπτικής επιχείρησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό του υποέργου; 

Κανένα ποιοτικό πλεονέκτημα δεν απαιτήθηκε αφού δεν χρειαζότανε.
Οι εργασίες είναι ίδιες παντού και ευκολότατες και προσφέρονται για πολύ μα πολύ κλέψιμο!
Ούτε μελέτη υπάρχει, ούτε προμετρήσεις, ούτε τίποτα!
Ο απόλυτος εργολαβικός παράδεισος.


Έτσι στους μικρότερους προύπολογισμούς καλούνται όλοι μικροί και μεγάλοι (συνολικά καμιά δεκαπενταριά επιχειρήσεις) ενώ όσο μεγαλώνουν οι προϋπολογισμοί καλούνται λιγότερες επιχειρήσεις σε κάθε υποέργο.

Εκεί που καλούνται οι πολλοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους , τα σπάνε, και δίνουν μεγάλες εκπτώσεις.

Φήμες λένε ότι την υπονόμευση στο φτιάξιμο της δουλειάς, την κάνανε οι μεγάλοι που βάλανε κάποιους μικρούς να τα σπάσουνε, μήπως και καταφέρουνε οι μεγάλοι να πάρουν και από αυτές τις μικρότερες δουλειές έστω χτυπημένες.

Οι μεγάλοι (5 περίπου) τα είχανε βρεί και πήρανε αχτύπητες δύο εργολαβίες, το πρώτο υποέργο (οδοποιία) με 20,54% και το 8ο υποέργο (ρέματα) με 20,15%.
Προϋπολογισμοί αντίστοιχα 3.200.000€ και 2.150.000€.

Συμφωνήσανε να πάνε και οι δύο φτιαγμένες δουλειές στε μία επιχείρηση(!!) επειδή η εμπιστοσύνη για μοιρασιά ήταν εγγυημένη από στενά συνδεόμενο με την επιχείρηση πολιτικό πρόσωπο, ή τέλος πάντων μπορούσε λόγω και του «πλεονεκτήματος» να το επιβάλει η επιχείρηση.

Οι μεγάλοι πήραν και από τις «χτυπημένες», με μέσο όρο στις εκπτώσεις 50-60%!!.

Οι δουλειές όλες , μικρές και μεγάλες είναι ποιοτικά ακριβώς το ίδιο και εξειδίκευση για κλέψιμο έχουν όλοι.

Σ΄αυτό υπάρχει ισότητα

Το υπόλοιπο και κυριότερο μέρος του δράματος, θα παιχθεί στην εκτέλεση των εργασιών και στις επιμετρήσεις. Τότε θα φαγωθούν τα λάφυρα! 

*ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Η ..ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!
"τι έγινε στην Οικονομική Επιτροπή;
Ποια είναι τα ..ονόματα και οι διευθύνσεις που πήραν μέρος στο ...κόλπο;"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου