Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Γ. ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ: "Προσοχή στους ..αετονύχηδες των επιδοτήσεων!!" (ακούστε)


Ζητάνε υπέρογκα χρήματα για μια αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αίτηση!!

Ο Οικονομολόγος Γ. Μητροπέτρος εξηγεί πως λειτουργεί το .."σύστημα" και προτείνει...

Ακούστε...


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ….

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 

Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η  μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

·         των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

·         των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

·         του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

·         του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

·         του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

·         διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου