Σάββατο 6 Απριλίου 2019

"ΔΑΝΕΙΟ-Μποναμάς" 950.000 ευρώ πλέον τόκων για την νέα δημοτική αρχή!!

Η αλόγιστη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Αννας με την .."συμπαράσταση" της Αντιπολίτευσης Στεργίου ..φεσώνουν τον Δήμο με 950χιλ και επιπλέον τους τόκους για να ισοσκελίσουν τον προυπολογισμό!!

Ενα θέμα το οποίο γνώριζαν αμα τη αναλήψει των καθηκόντων προ 5/ετίας (οπως ιχυρίζονται) και προκύπτει κυρίως από προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν εκαναν τίποτα για να διευθετήσουν την υπόθεση!
Και τώρα που ο Δήμος ουσιαστικά εχει μπεί σε ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ με απόφαση του Παρατηρητηρίου βρήκαν την εύκολη λύση του Δανεισμού!!
Στις 3-4-2019  συνεδρίασε  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  να  διερεύνησε την προθυμίαςγια τη λήψη δανείου  υψους 950 χιλάδων ευρώ από 3 πιστωτικά ιδρύματα  για την ισοσκέλιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
Τί λέει η απόφαση:" Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Το άρθρο 72 παρ. στ’ του Ν.3852/2010.
3. Το άρθρο 43 του Ν.4325/2015
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διερεύνηση προθυμίας για τη σύναψη δανείου ύψους 950.655,27 € με αποστολή σχετικής επιστολής προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και προς τα παρακάτω πιστωτικά
ιδρύματα :
1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.
2. ΟΜΟΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
προκειμένου να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη δανείου
"

Αντε και σε ...καλή μεριά!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου